Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
131/1999/QĐ-UB 04/10/1999
V/v thành lập Ban bầu cử số 2 Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa IX, nhiệm kỳ 1999 - 2004
130/1999/QĐ-UB 04/10/1999
V/v thành lập Ban bầu cử số 1 Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa IX, nhiệm kỳ 1999 - 2004
125/1999/QĐ-UB 25/09/1999
V/v sửa đổi Điều 21 Quy chế làm việc của UBND tỉnh
123/1999/QĐ-UB 25/09/1999
V/v phê duyệt Chương trình mục tiêu giải quyết việc làm giai đoạn 1999 - 2000 và 2010
122/1999/QĐ-UB 25/09/1999
V/v phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tư vấn đầu tư và phát triển khoa học - công nghệ và môi trường
121/1999/QĐ-UB 08/09/1999
V/v ban hành Quy định chế độ đối với cán bộ tăng cường về công tác tại các xã nghèo của tỉnh Bình Định
120/1999/QĐ-UB 06/09/1999
V/v ban hành Quy định về một số chính sách phát triển văn học nghệ thuật tại tỉnh Bình Định
119/1999/QĐ-UB 06/09/1999
V/v ban hành Quy định chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Bình Định được cử đi học
118/1999/QĐ-UB 01/09/1999
V/v thành lập Công ty Cổ phần Xây lắp điện Tuy Phước Bình Định
117/1999/QĐ-UB 24/08/1999
V/v thay đổi tên DNNN: Xí nghiệp Xây lắp điện An Nhơn thành Công ty Xây lắp điện An Nhơn
116/1999/QĐ-UB 23/08/1999
V/v ủy quyền cấp giấy phép đầu tư cho các dự án đầu tư trong nước đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn tỉnh
115/1999/QĐ-UB 23/08/1999
V/v phê duyệt Đề án thực hiện Chương trình mục tiêu XĐGN năm 1999 - 2002
114/1999/QĐ-UB 21/08/1999
V/v ban hành Quy chế giải thưởng "Quang Trung" về khoa học công nghệ và môi trường tại tỉnh Bình Định
113/1999/QĐ-UB 21/08/1999
V/v thành lập Hội đồng bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa IX, nhiệm kỳ 1999 - 2004
111/1999/QĐ-UB 21/08/1999
V/v Ban hành bảng phân loại đường phố và quy định giá đất đô thị của thành phố Quy Nhơn, thị trấn Đập Đá (huyện An Nhơn),thị trấn Tam Quan (huyện Hoài Nhơn) thuộc tỉnh Bình Định
110/1999/QĐ-UB 18/08/1999
V/v thành lập Trường Phổ thông trung học Nguyễn Du
109/1999/QĐ-UB 18/08/1999
V/v cho phép thành lập Ban Liên lạc truyền thống đơn vị Trung đoàn 93 thuộc tỉnh Bình Định
107/1999/QĐ-UB 17/08/1999
V/v ban hành Quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định
107/1999/QĐ-UB 07/08/1999
V/v quy định mức thu học phí và quỹ xây dựng trường học năm học 1999 - 2000
106/1999/QĐ-UB 28/07/1999
V/v hỗ trợ kinh phí cho học sinh dân tộc thuộc diện cử tuyển đi học các trường đại học
105/1999/QĐ-UB 21/07/1999
V/v thành lập các phòng chuyên môn và Văn phòng thuộc Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Định
103/1999/QĐ-UB 17/07/1999
V/v điều chỉnh phụ cấp cho các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ đầu tư phát triển tỉnh
14 /1999 /NQ-HĐND8 16/07/1999
V/v Về tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 1999
102/1999/QĐ-UB 12/07/1999
V/v hợp đồng cán bộ chăn nuôi thú y xã, phường, thị trấn
102/1999/QĐ-UB 12/07/1999
V/v hợp đồng cán bộ chăn nuôi thú y xã, phường, thị trấn
101/1999/QĐ-UB 10/07/1999
V/v ban hành Quy chế quản lý hệ thống sản xuất, cung cấp và sử dụng nước máy của Công ty Cấp thoát nước Bình Định
100/1999/QĐ-UB 08/07/1999
V/v quy định mức chi cho công tác phổ cập trung học cơ sở từ ngân sách các cấp
99/1999/QĐ-UB 02/07/1999
V/v quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Hè thu năm 1999
98/1999/QĐ-UB 01/07/1999
V/v thành lập Ban quản lý dự án chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Định
97/1999/QĐ-UB 29/06/1999
V/v thành lập Uỷ ban An ninh lương thực tỉnh Bình Định
Hiển thị trang: 1444 trong tổng số 1451 trang.