Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
100/1999/QĐ-UB 08/07/1999
V/v quy định mức chi cho công tác phổ cập trung học cơ sở từ ngân sách các cấp
99/1999/QĐ-UB 02/07/1999
V/v quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Hè thu năm 1999
98/1999/QĐ-UB 01/07/1999
V/v thành lập Ban quản lý dự án chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Định
97/1999/QĐ-UB 29/06/1999
V/v thành lập Uỷ ban An ninh lương thực tỉnh Bình Định
96/1999/QĐ-UB 28/06/1999
V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình việc làm tỉnh Bình Định
95/1999/QĐ-UB 28/06/1999
V/v thành lập Chi nhánh Công ty Đá Bình Định tại thành phố Hà Nội
94/1999/QĐ-UB 25/06/1999
V/v thành lập Xí nghiệp Cung ứng tàu biển Quy Nhơn
93/1999/QĐ-UB 24/06/1999
V/v thành lập Ban quản lý dự án cơ sở trồng mới 5 triệu ha rừng của Rừng phòng hộ đầu nguồn thuỷ điện Vĩnh Sơn
91/1999/QĐ-UB 23/06/1999
V/v sửa đổi một số điều của Quy định quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải ngoài quốc doanh ban hành kèm theo Quyết định số 35/1999/QĐ-UB ngày 19/3/1999của UBND tỉnh Bình Định
90/1999/QĐ-UB 12/06/1999
V/v phân công các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh giúp các huyện và xã nghèo đặc biệt khó khăn của tỉnh thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo
89/1999/QĐ-UB 12/06/1999
V/v phân công các sở, ban giúp các huyện và xã nghèo đặc biệt khó khăn của tỉnh thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo
88/1999/QĐ-UB 12/06/1999
V/v phân công các thành viên UBND tỉnh theo dõi và giúp đỡ các huyện và xã nghèo đặc biệt khó khăn của tỉnh thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo
73/1999/QĐ-UB 31/05/1999
V/v ban hành Quy định về quản lý và cho vay để phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp ngoài quốc doanh từ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định
72/1999/QĐ-UB 31/05/1999
V/v quy định tạm thời mức thu, trích một số dịch vụ y tế tại các đơn vị y tế dự phòng, phòng chống các bệnh xã hội, bảo vệ bà mẹ trẻ em, kế hoạch hóa gia đình
71/1999/QĐ-UB 28/05/1999
V/v phụ cấp kiêm nhiệm Trưởng ban Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn
70/1999/QĐ-UB 28/05/1999
V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Thương mại và Du lịch Bình Định
69/1999/QĐ-UB 28/05/1999
V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý của Nhà nước tỉnh Bình Định
68/1999/QĐ-UB 28/05/1999
V/v thành lập Xí nghiệp May xuất khẩu Tam Quan
67/1999/QĐ-UB 26/05/1999
V/v thành lập Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão năm 1999
66/1999/QĐ-UB 21/05/1999
V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo tỉnh Bình Định
65/1999/QĐ-UB 17/05/1999
V/v Quy định lãi suất cho vay vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh
54/1999/QĐ-UB 29/04/1999
V/v đổi tên Trường Công nhân kỹ thuật cơ điện Quy Nhơn thành Trường Công nhân kỹ thuật Quy Nhơn
53/1999/QĐ-UB 24/04/1999
V/v thành lập Hội đồng Giáo dục quốc phòng
51/1999/QĐ-UB 17/04/1999
V/v quy định mức thu lệ phí thi áp dụng cho học sinh đã tốt nghiệp Trung học cơ sở các năm học trước (đối tượng học sinh thi 2 môn Văn - Tiếng Việt và Toán) để xét tuyển vào lớp 10 năm học 1999 - 2000
50/1999/QĐ-UB 12/04/1999
V/v thành lập ban Thường trực Phòng chống ma tuý của tỉnh, đặt tại Văn phòng Công an tỉnh
49/1999/QĐ-UB 12/04/1999
V/v thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm
48/1999/QĐ-UB 09/04/1999
V/v chuyển giao Trung tâm Đào tạo Tin học trực thuộc Văn phòng HĐND và UBND tỉnh sang trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật
47/1999/QĐ-UB 06/04/1999
V/v ban hành quy định bầu Trưởng thôn, Trưởng làng, Khu vực trưởng
43/1999/QĐ-UB 30/03/1999
V/v ban hành bộ đơn giá xây dựng cơ bản tại tỉnh Bình Định
42/1999/QĐ-UB 29/03/1999
V/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước đầu tư khắc phục hậu quả bão, lụt năm 1998
Hiển thị trang: 1464 trong tổng số 1470 trang.