Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
47/ 2004/ QĐ-UB 20/05/2004
V/v ban hành Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới
6/ NQ-HĐND10 18/05/2004
Về việc xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân Toà án nhân dân tỉnh Bình Định khoá X, nhiệm kỳ 2004 - 2009
5/ NQ-HĐND10 18/05/2004
Về việc Xác nhận kết quả bầu thư ký các kỳ họp HĐND tỉnh Bình Định khóa X, nhiệm kỳ 2004 - 2009
4/ NQ-HĐND10 18/05/2004
Về việc Xác nhận kết quả bầu cử các thành viên các Ban HĐND tỉnh Bình Định khóa X, nhiệm kỳ 2004 - 2009
3/ NQ-HĐND10 18/05/2004
Về việc Xác nhận kết quả bầu cử các thành viên UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2004 - 2009
2/ NQ-HĐND10 18/05/2004
Về việc xác nhận kết quả bầu thành viên thường trực HĐND tỉnh Bình Định khóa X, nhiệm kỳ 2004 - 2009
1/ NQ-HĐND10 18/05/2004
V/v Xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh Bình Định khóa X, nhiệm kỳ 2004-2009
1108/ UB - TM 17/05/2004
V/v chi trả tiền bồi thường thiệt hại GPMB KCN Long Mỹ
1313/ QĐ-CTUB 13/05/2004
V/v điều chuyển xe ô tô cho Ban Quản lý các khu công nghiệp
1086/ UB - VX 13/05/2004
V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu công trình đầu tư nâng cấp thiết bị kỹ thuật Xưởng in Báo Nhân dân
1084/ UB - VX 13/05/2004
V/v chấn chỉnh lề lối tổ chức phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng Quang Trung
1068/ UB - TM 12/05/2004
V/v báo cáo phương án đầu tư xây dựng chợ phường Trần Phú
1060/ UB - VX 12/05/2004
V/v kinh phí trợ cấp cho các cán bộ làm công tác văn hoá thông tin và thể dục thể thao năm 2004
46/ 2004/ QĐ-UB 11/05/2004
V/v ủy quyền phê duyệt dự án đầu tư, báo cáo đầu tư, thiết kế dự toán và các bước đấu thầu công trình xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách đầu tư.
45/ 2004/ QĐ-UB 10/05/2004
V/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn thuộc Chương trình nuôi trồng thuỷ sản năm 2004
1163/ UB - VX 10/05/2004
V/v xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các ngày lễ lớn trong năm 2005
44/ 2004/ QĐ-UB 07/05/2004
V/v bổ sung bảng giá tối thiểu một số loại xe hai bánh gắn máy để tính lệ phí trước bạ
43/ 2004/ QĐ-UB 07/05/2004
Về việc điều chỉnh dự toán kinh phí của UB Dân số – Gia đình và Trẻ em tỉnh
26/ BC-UB 07/05/2004
Tình hình KT-XH tháng 4 và công tác trọng tâm tháng 5/2004
1004/ UB - CN 06/05/2004
V/v quy hoạch sắp xếp các doanh nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh
42/ 2004/ QĐ-UB 05/05/2004
V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công nghiệp
41/ 2004/ QĐ-UB 05/05/2004
V/v điều chỉnh việc sử dụng nguồn tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định.
40/ 2004/ QĐ-UB 04/05/2004
V/v Quy định hạng đất khu dân cư nông thôn trên địa bàn huyện Phù Cát
955/ UB - VX 27/04/2004
V/v vốn đầu tư bổ sung công trình Nhà truyền thống Chi bộ Cửu Lợi
39/ 2004/ QĐ-UB 27/04/2004
V/v ban hành qui định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tài chính
38/ 2004/ QĐ-UB 26/04/2004
V/v quy định giá đất ở tại khu quy hoạch dân cư xã Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
37/ 2004/ QĐ-UB 26/04/2004
V/v quy định giá đất ở tại khu tái định cư phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
36/ 2004/QĐ-UB 20/04/2004
/v ban hành bảng giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông Xuân năm 2003 - 2004 trên địa bàn tỉnh
859/ UB - TM 16/04/2004
V/v tăng cường công tác quản lý môi trường tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh
850/ UB - VX 16/04/2004
V/v quy chế xét chọn phác thảo tượng Quang Trung
Hiển thị trang: 1465 trong tổng số 1503 trang.