Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
46/ BC-UBND 18/08/2004
Tình hình thực hiện Công điện số 295/CP-KTTH ngày 01/3/2004 của Thủ tướng Chính phủ
78/ 2004/QĐ-UB 16/08/2004
V/v ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Bình Định
77/ 2004/QĐ-UB 16/08/2004
V/v đổi tên Văn phòng HĐND và UBND tỉnh Bình Định thành Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định
498/ UB - CN 13/08/2004
V/v đầu tư cấp điện tại các khu đô thị mới
17/ CT-CTUB 12/08/2004
Chỉ thị về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp UBND tỉnh đã báo cáo tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khoá X
76/ 2004/QĐ-UB 09/08/2004
Về việc ban hành và bổ sung một số loại phí trên địa bàn tỉnh
75/ 2004/QĐ-UB 09/08/2004
V/v ban hành Bảng giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Hè Thu và vụ Mùa năm 2004 trên địa bàn tỉnh
74/ 2004/QĐ-UB 04/08/2004
V/v ban hành qui định chế độ đối với cán bộ, công chức hợp đồng dự nguồn ngoài chỉ tiêu biên chế
73/ 2004/QĐ-UB 02/08/2004
V/v ban hành Quy chế cân đối nguồn vốn ngân sách tỉnh cho chi đầu tư phát triển hàng năm trên địa bàn tỉnh
1909/ UB - CN 02/08/2004
V/v chỉ tiêu bán hỗ trợ dầu Diesel cho các máy phát điện lẻ tại các xã miền núi, hải đảo của tỉnh Bình Định
1906/ UB - CN 02/08/2004
V/v quy hoạch xây dựng Cụm công nghiệp Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn
72/ 2004/QĐ-UB 30/07/2004
V/v ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2009
71/ 2004/QĐ-UB 27/07/2004
Ban hành Quy chế quản lý giống cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định
1830/ UB - VX 23/07/2004
V/v mở rộng hoạt động in của Công ty Cổ phần In và Bao bì Bình Định
6/ 2004/CT-UB 21/07/2004
Về triển khai thực hiện Luật đất đai năm 2003
1798/ UB - TM 21/07/2004
V/v đẩy nhanh tiến độ bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng tại các khu công nghiệp
70/ 2004/QĐ-UB 20/07/2004
V/v bổ sung đối tượng và mức thanh toán cước phí sử dụng điện thoại công vụ theo Quyết định số 43/2003/QĐ-UB của UBND tỉnh
69/ 2004/QĐ-UB 19/07/2004
Về số lượng và chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn
68/ 2004/QĐ-UB 19/07/2004
Về số lượng cán bộ chuyên trách, công chức xã, phường, thị trấn
16/ CT-CTUB 19/07/2004
Tăng cường công tác xử lý vi phạm lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn thành phố quy nhơn
9/ NQ-HĐND10 16/07/2004
Về việc ban hành bổ sung một số loại phí
8/ NQ-HĐND10 16/07/2004
Về Danh mục công trình xây dựng cơ bản điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2004
7/ NQ-HĐND10 16/07/2004
Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2004
16/ NQ-HĐND10 16/07/2004
Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Hội thẩm nhân dân Toà án nhân dân tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2004 - 2009
15/ NQ-HĐND10 16/07/2004
Ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Bình Định khoá x, nhiệm kỳ 2004 - 2009
14/ NQ-HĐND10 16/07/2004
Về việc Quy định thời hạn gửi báo cáo dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách, báo cáo quyết toán ngân sách địa phương của UBND các cấp đến HĐND cùng cấp và thời hạn HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Định phê chuẩn quyết toán ngân sách
13/ NQ-HĐND10 16/07/2004
Về việc sử dụng nguồn thu vượt vốn cấp quyền sử dụng đất năm 2004 và phân kỳ bố trí vốn cho cụm công nghiệp Nhơn Bình
12/ NQ-HĐND10 16/07/2004
Về việc thông qua Đề án nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định đạt chuẩn Bệnh viện Đa khoa hạng I vào năm 2009
11/ NQ-HĐND10 16/07/2004
Về việc thông qua Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển, đầu tư khu kinh tế Nhơn Hội tỉnh Bình Định
10/ NQ-HĐND10 16/07/2004
Về việc thông qua Quy hoạch khu công nghiệp Long Mỹ, tỉnh Bình Định
Hiển thị trang: 1478 trong tổng số 1519 trang.