Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
40/2000/QĐ-UB 11/04/2000
V/v cho phép thành lập Ban Liên lạc truyền thống Cựu chiến binh Trung đoàn 96 tại tỉnh Bình Định
40/ 2000/QĐ-UB 11/04/2000
V/v cho phép thành lập Ban Liên lạc truyền thống Cựu chiến binh Trung đoàn 96 tại tỉnh Bình Định
39/ 2000/QĐ-UB 10/04/2000
V/v thành lập Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh Bình Định
51/ 2000/QĐ-UB 08/04/2000
V/v ban hành Quy định về tổ chức sản xuất và cung ứng giống lúa cấp I
38/ 2000/QĐ-UB 06/04/2000
V/v miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1999
37/ 2000/QĐ-UB 05/04/2000
V/v phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn hệ thống tổ chức y tế tỉnh Bình Định
36/ 2000/QĐ-UB 03/04/2000
V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo 853 tỉnh Bình Định
35/2000/QĐ-UB 31/03/2000
V/v cho phép thành lập Ban Liên lạc đồng hương tỉnh Hà Tây tại tỉnh Bình Định
35/ 2000/QĐ-UB 31/03/2000
V/v cho phép thành lập Ban Liên lạc đồng hương tỉnh Hà Tây tại tỉnh Bình Định
34/2000/QĐ-UB 22/03/2000
V/v Phê duyệt Đề án phát triển nuôi tôm theo hướng thâm canh công nghiệp giai đoạn 2000 - 2010
34/ 2000/QĐ-UB 22/03/2000
Phê duyệt Đề án phát triển nuôi tôm theo hướng thâm canh công nghiệp giai đoạn 2000 - 2010
33/2000/QĐ-UB 22/03/2000
V/v Phê duyệt Chương trình phát triển xuất khẩu thủy sản đến năm 2005
33/ 2000/QĐ-UB 20/03/2000
V/v phê duyệt danh mục công trình XDCB năm 2000 thuộc các nguồn vốn do huyện, thành phố quản lý
32/2000/QĐ-UB 20/03/2000
V/v phê duyệt danh mục công trình XDCB năm 2000 thuộc các nguồn vốn do huyện, thành phố quản lý
32/ 2000/QĐ-UB 20/03/2000
V/v phê duyệt danh mục công trình XDCB năm 2000 thuộc các nguồn vốn do huyện, hành phố quản lý
31/2000/QĐ-UB 17/03/2000
V/v thành lập Bến xe khách Bồng Sơn
31/ 2000/QĐ-UB 17/03/2000
V/v thành lập Bến xe khách Bồng Sơn
30/2000/QĐ-UB 13/03/2000
V/v Kiện toàn Ban chỉ đạo Đổi mới quản lý doanh nghiệp tỉnh Bình Định
30/ 2000/QĐ-UB 13/03/2000
Kiện toàn Ban chỉ đạo Đổi mới quản lý doanh nghiệp tỉnh Bình Định
29/2000/QĐ-UB 08/03/2000
V/v thành lập Trường THPT Võ Giữ huyện Hoài Ân
29/ 2000/QĐ-UB 08/03/2000
V/v thành lập Trường THPT Võ Giữ huyện Hoài Ân
28/2000/QĐ-UB 03/03/2000
V/v Ban hành bảng giá các loại đất trong toàn tỉnh và phân loại đường phố tại thành phố Quy Nhơn và các thị trấn trong tỉnh
28/ 2000/QĐ-UB 03/03/2000
Ban hành bảng giá các loại đất trong toàn tỉnh và phân loại đường phố tại thành phố Quy Nhơn và các thị trấn trong tỉnh
27/ 2000/QĐ-UB 02/03/2000
V/v đầu tư đường giao thông đến trung tâm các huyện An Lão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh, Hoài Ân
26/ 2000/QĐ-UB 02/03/2000
V/v quy định các khoản chi từ nguồn thu quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn
25/2000/QĐ-UB 24/02/2000
V/v thành lập Trường THPT tư thục Xuân Diệu
25/ 2000/QĐ-UB 24/02/2000
V/v thành lập Trường THPT tư thục Xuân Diệu
24/2000/QĐ-UB 23/02/2000
V/v ban hành Quy định chế độ khen thưởng đối với doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Bình Định
24/ 2000/QĐ-UB 23/02/2000
V/v ban hành Quy định chế độ khen thưởng đối với doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Bình Định
23/2000/QĐ-UB 23/02/2000
V/v hỗ trợ nâng cấp, cải thiện đường giao thông nông thôn
Hiển thị trang: 1513 trong tổng số 1523 trang.