Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
23/ 2000/QĐ-UB 23/02/2000
V/v hỗ trợ nâng cấp, cải thiện đường giao thông nông thôn
22/2000/QĐ-UB 23/02/2000
V/v Ban hành Quy định về việc luân chuyển bác sĩ
22/ 2000/QĐ-UB 23/02/2000
Ban hành Quy định về việc luân chuyển bác sĩ
19/ 2000/QĐ-UB 19/02/2000
V/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn quy hoạch, chuẩn bị đầu tư năm 2000
21/2000/QĐ-UB 17/02/2000
V/v ban hành Quy chế hoạt động của tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở tỉnh Bình Định
21/ 2000/QĐ-UB 17/02/2000
V/v ban hành Quy chế hoạt động của tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở tỉnh Bình Định
20/2000/QĐ-UB 11/02/2000
V/v giao chỉ tiêu các Chương trình mục tiêu thuộc kế hoạch Nhà nước năm 2000
20/ 2000/QĐ-UB 11/02/2000
V/v giao chỉ tiêu các Chương trình mục tiêu thuộc kế hoạch Nhà nước năm 2000
19/2000/QĐ-UB 11/02/2000
V/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn quy hoạch, chuẩn bị đầu tư năm 2000
18/2000/QĐ-UB 31/01/2000
V/v Về một số chủ trương và biện pháp phát triển cây điều
18/ 2000/QĐ-UB 31/01/2000
Về một số chủ trương và biện pháp phát triển cây điều
17/2000/QĐ-UB 31/01/2000
V/v Về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2000.
17/ 2000/QĐ-UB 31/01/2000
Về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2000.
16/2000/QĐ-UB 31/01/2000
V/v Về chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ năm 2000
16/ 2000/QĐ-UB 31/01/2000
Về chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ năm 2000
15/2000/QĐ-UB 27/01/2000
V/v Điều chỉnh lãi suất cho vay vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh
15/ 2000/QĐ-UB 27/01/2000
Điều chỉnh lãi suất cho vay vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh
14/2000/QĐ-UB 21/01/2000
V/v Quy định lãi suất cho vay vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh
14/ 2000/QĐ-UB 21/01/2000
Quy định lãi suất cho vay vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh
13/2000/QĐ-UB 18/01/2000
V/v phê duyệt chuẩn kết quả bầu cử thành viên Uỷ ban nhân dân huyện An Lão nhiệm kỳ 1999-2004
13/ 2000/QĐ-UB 18/01/2000
V/v phê duyệt chuẩn kết quả bầu cử thành viên Uỷ ban nhân dân huyện An Lão nhiệm kỳ 1999-2004
8/ 2000/QĐ-UB 17/01/2000
V/v kiện toàn và đổi tên Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn
12/ 2000/QĐ-UB 14/01/2000
V/v phê chuẩn và ban hành Điều lệ Khu công nghiệp Phú Tài
9/ 2000/QĐ-UB 13/01/2000
V/v giao dự toán ngân sách địa phương năm 2000
11/ 2000/QĐ-UB 13/01/2000
Ban hành bảng giá tối thiểu để tính thuế tài nguyên
10/ 2000/QĐ-UB 13/01/2000
V/v thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 31/1999/CT-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về chống sản xuất và buôn bán hàng giả
7/ 2000/QĐ-UB 11/01/2000
V/v phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Xây dựng - Phát triển đô thị Bình Định
6/ 2000/QĐ-UB 11/01/2000
Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Sách và Thiết bị Bình Định
5/ 2000/QĐ-UB 10/01/2000
Ban hành Quy định (tạm thời) danh mục thu một phần viện phí một số vật tư tiêu hao phục vụ trực tiếp người bệnh trong khám chữa bệnh tại các bệnh viện, trung tâm y tế huyện, thành phố
4/ 2000/QĐ-UB 06/01/2000
V/v giá đất để tính tiền đền bù thiệt hại về đất nộp vào ngân sách Nhà nước tại Khu công nghiệp Phú Tài
Hiển thị trang: 1514 trong tổng số 1523 trang.