Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
23/1999/QĐ-UB 24/02/1999
V/v phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Dịch vụ khách sạn Thanh Bình
22/1999/QĐ-UB 12/02/1999
V/v một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 1999
21/1999/QĐ-UB 12/02/1999
V/v thành lập Công ty Cổ phần Thủy sản Hoài Nhơn
20/1999/QĐ-UB 01/02/1999
V/v ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh
15/1999/QĐ-UB 23/01/1999
V/v phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Điện ảnh - Băng hình Bình Định
14/1999/QĐ-UB 16/01/1999
V/v thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa tỉnh Bình Định
13/1999/QĐ-UB 14/01/1999
V/v công nhận BCH Liên đoàn bóng đá tỉnh Bình Định
12/1999/QĐ-UB 14/01/1999
V/v phê duyệt Điều lệ Liên đoàn bóng đá tỉnh Bình Định
11 /1999/QĐ-UB 12/01/1999
V/v phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Khai thác thuỷ lợi Bình Định
123/ 1998/QĐ-UB 26/12/1998
V/v sửa đổi điều 12 của quy định về định giá và bán tài sản bị tịch thu do kinh doanh trái pháp luật(Ban hành kèm theo Quyết định số 815/QĐ-UB ngày 13/4/1996 của UBND tỉnh Bình Định)
122/ 1998/QĐ-UB 24/12/1998
Ban hành đơn giá thu một phần viện phí tại các bệnh viện và trung tâm y tế huyện, thành phố
121/ 1998/QĐ-UB 24/12/1998
V/v ban hành Qui định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Ban an toàn giao thông tỉnh Bình Định
120/ 1998/QĐ-UB 24/12/1998
V/v ban hành tạm thời định mức, đơn giá xây dựng cơ bản
122/ 1998/QĐ-UB 21/12/1998
V/v phê duyệt điều chỉnh diện tích tự nhiên tỉnh Bình Định
119/ 1998/QĐ-UB 21/12/1998
V/v quy định tạm thời về quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe môtô 2 bánh
118/ 1998/QĐ-UB 21/12/1998
V/v phê duyệt điều chỉnh diện tích tự nhiên tỉnh Bình Định
117/ 1998/QĐ-UB 19/12/1998
V/v thành lập doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích Công ty Môi trường đô thị Quy Nhơn
115/ 1998/QĐ-UB 19/12/1998
Về việc giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 1999
116/ 1998/QĐ-UB 18/12/1998
V/v thành lập doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích Công ty Công viên, cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn
114/ 1998/QĐ-UB 11/12/1998
Ban hành bản Quy định quản lý thu, chi tiền cho thuê, đấu giá sử dụng đất công ích xã, phường, thị trấn
113/ 1998/QĐ-UB 10/12/1998
V/v cho phép thành lập Nhà máy sản xuất Tôn lợp mạ kẽm
112/ 1998/QĐ-UB 10/12/1998
V/v cho phép thành lập Trạm kinh doanh Nông sản và Vật tư tổng hợp
111/ 1998/QĐ-UB 10/12/1998
V/v thành lập Chi nhánh Công ty Dược - TTBYT Bình Định tại Hà Nội
110/ 1998/QĐ-UB 08/12/1998
V/v phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Xí nghiệp Quản lý, sửa chữa đường bộ Quy Nhơn
109/ 1998/QĐ-UB 05/12/1998
V/v quy định mức khoán sản lượng khai thác thuỷ sản
108/ 1998/QĐ-UB 28/11/1998
V/v thành lập doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích Xí nghiệp Quản lý, sửa chữa đường bộ Quy Nhơn
107/ 1998/QĐ-UB 25/11/1998
Ban hành quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác trong nước
106/ 1998/QĐ-UB 25/11/1998
Ban hành quy định trang bị, quản lý và sử dụng phương tiện thông tin, điện thoại, Fax trong các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh
105/ 1998/QĐ-UB 23/11/1998
V/v ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo Đổi mới quản lý doanh nghiệp tỉnh Bình Định
104/ 1998/QĐ-UB 20/11/1998
Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống ma túy tỉnh Bình Định
Hiển thị trang: 1537 trong tổng số 1541 trang.