Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
168 /1999/QĐ-UB 10/11/1999
V/v quy định đơn giá đền bù các loại mồ mả
167/1999/QĐ-UB 08/11/1999
V/v ban hành Quy định hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ người và phương tiện nghề cá bị lâm nạn trên biển
166/1999/QĐ-UB 08/11/1999
V/v điều chỉnh và bổ sung giá tối thiểu một số loại xe mô tô để tính lệ phí trước bạ
165/1999/QĐ-UB 05/11/1999
V/v quy định mức thu của Hội phụ huynh học sinh
164/1999/QĐ-UB 29/10/1999
V/v thành lập Phòng Thông tin và Xúc tiến thương mại
136/1999/QĐ-UB 28/10/1999
V/v thành lập Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Bình Định
162/1999/QĐ-UB 19/10/1999
V/v thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương tỉnh Bình Định
161/1999/QĐ-UB 18/10/1999
V/v ban hành Quy định một số biện pháp khuyến khích đầu tư đối với doanh nghiệp hoạt động trong Khu công nghiệp Phú Tài
160/1999/QĐ-UB 18/10/1999
V/v điều chỉnh, bổ sung Quy định tạm thời về tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Định
159/1999/QĐ-UB 15/10/1999
V/v bổ sung một số biện pháp tăng cường quản lý việc dạy thêm và học thêm
158/1999/QĐ-UB 12/10/1999
V/v ban hành Quy định tạm thời chính sách đền bù GPMB và chính sách tái định cư khu công nghiệp Phú Tài
157/1999/QĐ-UB 08/10/1999
V/v quy định tỷ lệ chi quỹ học phí, xây dựng trường từ năm học 1999 - 2000 trở đi
156/1999/QĐ-UB 07/10/1999
V/v điều chỉnh tiêu đề và giá đất khu vực Phú Tài được quy định tại Quyết định số 111/1999/QĐ-UB ngày 21/8/1999 của UBND tỉnh
155/1999/QĐ-UB 07/10/1999
V/v bãi bỏ phụ thu tiền vào giá bán điện năng
133/1999/QĐ-UB 04/10/1999
V/v thành lập Ban bầu cử số 4 Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa IX, nhiệm kỳ 1999 - 2004
132/1999/QĐ-UB 04/10/1999
V/v thành lập Ban bầu cử số 3 Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa IX, nhiệm kỳ 1999 - 2004
131/1999/QĐ-UB 04/10/1999
V/v thành lập Ban bầu cử số 2 Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa IX, nhiệm kỳ 1999 - 2004
130/1999/QĐ-UB 04/10/1999
V/v thành lập Ban bầu cử số 1 Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa IX, nhiệm kỳ 1999 - 2004
125/1999/QĐ-UB 25/09/1999
V/v sửa đổi Điều 21 Quy chế làm việc của UBND tỉnh
123/1999/QĐ-UB 25/09/1999
V/v phê duyệt Chương trình mục tiêu giải quyết việc làm giai đoạn 1999 - 2000 và 2010
122/1999/QĐ-UB 25/09/1999
V/v phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tư vấn đầu tư và phát triển khoa học - công nghệ và môi trường
121/1999/QĐ-UB 08/09/1999
V/v ban hành Quy định chế độ đối với cán bộ tăng cường về công tác tại các xã nghèo của tỉnh Bình Định
120/1999/QĐ-UB 06/09/1999
V/v ban hành Quy định về một số chính sách phát triển văn học nghệ thuật tại tỉnh Bình Định
119/1999/QĐ-UB 06/09/1999
V/v ban hành Quy định chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Bình Định được cử đi học
118/1999/QĐ-UB 01/09/1999
V/v thành lập Công ty Cổ phần Xây lắp điện Tuy Phước Bình Định
117/1999/QĐ-UB 24/08/1999
V/v thay đổi tên DNNN: Xí nghiệp Xây lắp điện An Nhơn thành Công ty Xây lắp điện An Nhơn
116/1999/QĐ-UB 23/08/1999
V/v ủy quyền cấp giấy phép đầu tư cho các dự án đầu tư trong nước đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn tỉnh
115/1999/QĐ-UB 23/08/1999
V/v phê duyệt Đề án thực hiện Chương trình mục tiêu XĐGN năm 1999 - 2002
114/1999/QĐ-UB 21/08/1999
V/v ban hành Quy chế giải thưởng "Quang Trung" về khoa học công nghệ và môi trường tại tỉnh Bình Định
113/1999/QĐ-UB 21/08/1999
V/v thành lập Hội đồng bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa IX, nhiệm kỳ 1999 - 2004
Hiển thị trang: 1583 trong tổng số 1590 trang.