Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
45/ 2001/QĐ - UB 30/05/2001
V/v giao chỉ tiêu bổ sung Chương trình Xóa đói giảm nghèo và việc làm thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia
44/ 2001/ QĐ-UB 24/05/2001
V/v đổi tên Ban chỉ đạo Đổi mới quản lý doanh nghiệp tỉnh Bình Định
43/ 2001/ QĐ-UB 24/05/2001
Về mức trợ giá, trợ cước vận chuyển các mặt hàng chính sách phục vụ tại các xã miền núi tỉnh Bình Định
42/ 2001/ QĐ-UB 24/05/2001
Về giá bán lẻ tối đa các mặt hàng chính sách tại các xã miền núi tỉnh Bình Định
41/ 2001/QĐ-UB 24/05/2001
V/v hủy bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh đã hết hiệu lực pháp luật
40/ /2001/ QĐ-UB 24/05/2001
V/v ban hành Quy định tạm thời một số chính sách, chế độ ưu đãi đối với cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và học sinh của Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn
39/ /2001/ QĐ-UB 23/05/2001
Ban hành Quy định về chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi bò sữa tại tỉnh Bình Định
38/ 2001/ QĐ-UB 22/05/2001
V/v quy định mức phụ cấp cho bộ máy kiêm nhiệm tác nghiệp Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh
37/ 2001/QĐ - UB 21/05/2001
V/v kiện toàn Hội đồng thi đua Khen thưởng tỉnh Bình Định
36/ /2001/ QĐ-UB 15/05/2001
V/v ban hành bản cam kết thực hiện các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông
35/ 2001/QĐ - UB 14/05/2001
V/v chuyển Công ty Thương nghiệp tổng hợp Bình Định thành Công ty cổ phần
34/ 2001/QĐ - UB 08/05/2001
V/v thành lập Văn phòng Thường trực phòng, chống AISD
33/ 2001/QĐ - UB 07/05/2001
V/v phê duyệt kết quả điều tra, kiểm kê đất chưa sử dụng năm 2000
32/ 2001/ QĐ-UB 26/04/2001
Giao nhiệm vụ kiêm nhiệm điều hành tác nghiệp Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh cho Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ phát triển tỉnh
31/ 2001/ QĐ-UB 23/04/2001
Quy định mức thu thủy lợi phí bằng tiền
30/ 2001/QĐ - UB 12/04/2001
V/v phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi Bình Định đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 11/1999/QĐ-UB ngày 12/01/1999
29/ 2001/ QĐ-UB 06/04/2001
V/v huy động tạm thời số dư Quỹ Dự trữ tài chính sang Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh
28/ 2001/QĐ - UB 06/04/2001
V/v thành lập Hạt Kiểm lâm Tây Sơn, Hạt Kiểm lâm An Nhơn
27/ /2001/ QĐ-UB 03/04/2001
V/v quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ đông xuân 2000 - 2001
26/ 2001/QĐ-UB 29/03/2001
Điều chỉnh phụ cấp cho các thành viên Hội đồng Quản lý và cán bộ kiêm nhiệm của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh
25/ 2001/QĐ-UB 29/03/2001
V/v điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 924/1998/QĐ-UB ngày 26/3/1998 của UBND tỉnh
24/ 2001/QĐ-UB 29/03/2001
Quy định lãi suất cho vay từ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh
23/ 2001/QĐ-UB 25/03/2001
V/v quy định thẩm quyền địa hạt công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản trên địa bàn tỉnh
22/ 2001/QĐ - UB 19/03/2001
V/v giao chỉ tiêu các Chương trình mục tiêu Quốc gia và Dự án lớn thuộc kế hoạch Nhà nước năm 2001
21/ 2001/QĐ-UB 14/03/2001
Phê duyệt giá bán nước máy cho tàu biển nội địa
20/ 2001/QĐ - UB 14/03/2001
V/v ban hành đơn giá khảo sát xây dựng tại tỉnh Bình Định
19/ 2001/QĐ-UB 12/03/2001
V/v bãi bỏ Quyết định số 188/1999/QĐ-UB ngày 27/12/1999 và Quyết định số 54/2000/QĐ-UB ngày 18/5/2000 của UBND tỉnh
18/ 2001/ QĐ-UB 07/03/2001
Về việc sửa đổi Quyết định số 101/2000/QĐ-UB ngày 18/12/2000 của UBND tỉnh về thành lập Ban chỉ đạo Phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm
17/2001/QĐ-UB 21/02/2001
V/v ban hành Quy chế quản lý, sử dụng mô tô, xe máy tại các cơ quan hành chính sự nghiệp thuộc địa phương quản lý
16/2001/QĐ-UB 20/02/2001
V/v chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ năm 2001
Hiển thị trang: 1644 trong tổng số 1659 trang.