Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
47/1999/QĐ-UB 06/04/1999
V/v ban hành quy định bầu Trưởng thôn, Trưởng làng, Khu vực trưởng
43/1999/QĐ-UB 30/03/1999
V/v ban hành bộ đơn giá xây dựng cơ bản tại tỉnh Bình Định
42/1999/QĐ-UB 29/03/1999
V/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước đầu tư khắc phục hậu quả bão, lụt năm 1998
41/1999/QĐ-UB 27/03/1999
V/v quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông xuân năm 1998 - 1999
40/1999/QĐ-UB 22/03/1999
V/v Quy định công tác lập và thẩm định dự án vay vốn tín dụng ưu đãi,Quỹ Hỗ trợ đầu tư Quốc gia và Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh của năm 1999
36/1999/QĐ-UB 19/03/1999
V/v điều chỉnh mức hoạt động phí Phó Bí thư Đoàn thanh niên kiêm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên xã, phường, thị trấn
35/1999/QĐ-UB 19/03/1999
V/v Ban hành Quy định về quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải ngoài quốc doanh
34/1999/QĐ-UB 19/03/1999
V/v phân cấp cấp giấy phép xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn thành phố cho UBND thành phố Quy Nhơn
25/1999/QĐ-UB 27/02/1999
V/v thành lập Công ty Cổ phần Thủy sản Bình Định
24/1999/QĐ-UB 27/02/1999
V/v thành lập Công ty Cổ phần Khách sạn Đông Phương
23/1999/QĐ-UB 24/02/1999
V/v phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Dịch vụ khách sạn Thanh Bình
22/1999/QĐ-UB 12/02/1999
V/v một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 1999
21/1999/QĐ-UB 12/02/1999
V/v thành lập Công ty Cổ phần Thủy sản Hoài Nhơn
20/1999/QĐ-UB 01/02/1999
V/v ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh
15/1999/QĐ-UB 23/01/1999
V/v phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Điện ảnh - Băng hình Bình Định
14/1999/QĐ-UB 16/01/1999
V/v thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa tỉnh Bình Định
13/1999/QĐ-UB 14/01/1999
V/v công nhận BCH Liên đoàn bóng đá tỉnh Bình Định
12/1999/QĐ-UB 14/01/1999
V/v phê duyệt Điều lệ Liên đoàn bóng đá tỉnh Bình Định
11 /1999/QĐ-UB 12/01/1999
V/v phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Khai thác thuỷ lợi Bình Định
123/ 1998/QĐ-UB 26/12/1998
V/v sửa đổi điều 12 của quy định về định giá và bán tài sản bị tịch thu do kinh doanh trái pháp luật(Ban hành kèm theo Quyết định số 815/QĐ-UB ngày 13/4/1996 của UBND tỉnh Bình Định)
122/ 1998/QĐ-UB 24/12/1998
Ban hành đơn giá thu một phần viện phí tại các bệnh viện và trung tâm y tế huyện, thành phố
121/ 1998/QĐ-UB 24/12/1998
V/v ban hành Qui định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Ban an toàn giao thông tỉnh Bình Định
120/ 1998/QĐ-UB 24/12/1998
V/v ban hành tạm thời định mức, đơn giá xây dựng cơ bản
122/ 1998/QĐ-UB 21/12/1998
V/v phê duyệt điều chỉnh diện tích tự nhiên tỉnh Bình Định
119/ 1998/QĐ-UB 21/12/1998
V/v quy định tạm thời về quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe môtô 2 bánh
118/ 1998/QĐ-UB 21/12/1998
V/v phê duyệt điều chỉnh diện tích tự nhiên tỉnh Bình Định
117/ 1998/QĐ-UB 19/12/1998
V/v thành lập doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích Công ty Môi trường đô thị Quy Nhơn
115/ 1998/QĐ-UB 19/12/1998
Về việc giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 1999
116/ 1998/QĐ-UB 18/12/1998
V/v thành lập doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích Công ty Công viên, cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn
114/ 1998/QĐ-UB 11/12/1998
Ban hành bản Quy định quản lý thu, chi tiền cho thuê, đấu giá sử dụng đất công ích xã, phường, thị trấn
Hiển thị trang: 1468 trong tổng số 1473 trang.