Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
488/ QĐ - CTUB 28/02/2005
V/v giao trách nhiệm cho Sở Thương mại và Du lịch làm đầu mối và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các bước thủ tục quy định tại Quyết định số 150/2002/QĐ-UB ngày 25/10/2002 và Quyết định số 17/2004/QĐ-UB ngày 04/02/2004 của UBND tỉnh
487/ UB-TH 28/02/2005
V/v giới thiệu Đoàn công tác Viện Quy hoạch Đô thị nông thôn đến làm việc
485/ UB-TH 28/02/2005
V/v chấm dứt Hợp đồng xây lắp với nhà thầu thi công Gói thầu số 8 - Cầu Hà Thanh 4, thuộc Dự án cầu đường Quy Nhơn – Nhơn Hội
484/ UB-TH 28/02/2005
V/v bổ sung, điều chỉnh một số nút giao thông cầu đường Quy Nhơn – Nhơn Hội
483/ UBND-TH 28/02/2005
V/v tập trung giải quyết vướng mắc và ổn định đời sống nhân dân vùng tái định cư hồ Định Bình
482/ UB-TH 28/02/2005
V/v thay đổi kết cấu mặt đường từ BTXM sang BTN đường dẫn cầu Trường Thi, huyện An Nhơn
481/ UB-TH 28/02/2005
V/v triển khai xây dựng mặt đường các đoạn còn lại tuyến ven biển và mở rộng nút giao thông Đề Gi
480/ UB-TH 28/02/2005
V/v thanh toán khối lượng hoàn thành một số công trình giao thông
480/ UB-TH 28/02/2005
V/v thanh toán khối lượng hoàn thành một số công trình giao thông
30/ TB - UB 28/02/2005
Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giải quyết các tồn tại vướng mắc trong quá trình thực hiện bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng xây dựng cụm công nghiệp Nhơn Bình
403/ UB-TH 27/02/2005
V/v thực hiện văn bản số 71/TTg-NN ngày 18/01/2005 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản số 260/BNN-LN ngày 31/01/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
8/ BC-UB 25/02/2005
Tình hình kinh tế xã hội tháng 2 và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 03 /2005
468/ UB - NN 25/02/2005
V/v tổ chức hướng dẫn thực hiện các quy định của Hiệp định Hợp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ Việt Nam – Trung Quốc và Chỉ thị số 01/2005/CT-BTS về quản lý, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản.
467/ UB - NN 25/02/2005
V/v lập kế hoạch PCLB năm 2005 và chuẩn bị xây dựng kế hoạch PCLB dài hạn 2006 – 2010.
466/ UB-TH 25/02/2005
“ V/v đóng góp ý kiến về kế hoạch hành động chính sách ngành đường bộ cấp tỉnh ”
465/ UB - NN 25/02/2005
V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Kè chống xói lở bờ Trường Cửu – sông Kôn, huyện An Nhơn.
475/ QĐ-CTUB 24/02/2005
V/v giao UBND huyện An Nhơn quản lý, sử dụng đoạn kênh Bờ Nhì 2 hiện không còn chức năng dẫn nước tưới.
474/ QĐ- CTUB 24/02/2005
V/v phê duyệt danh mục công trình và kế hoạch vốn đầu tư phát triển cây, con giống năm 2005.
471/ QĐ-CTUB 24/02/2005
Về việc cử cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng.
7/ 2005/CT-UB 23/02/2005
V/v đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước
466/ QĐ-CTUB 23/02/2005
V/v Kiện toàn Hội đồng Tư vấn thuế tỉnh Bình Định
71/ QĐ-UB 22/02/2005
Cho phép: Nguyễn Ngọc Linh cải chính năm sinh
70/ QĐ-UB 22/02/2005
Cho phép: Nguyễn Thị Kim Tuyến cải chính tên và năm sinh
69/ QĐ-UB 22/02/2005
Cho phép: Trần Công Đức cải chính ngày sinh
68/ QĐ-UB 22/02/2005
Cho phép: Phan Văn Biện cải chính ngày và năm sinh
67/ QĐ-UB 22/02/2005
Cho phép: Nguyễn Thị Thủy cải chính năm sinh
66/ QĐ-UB 22/02/2005
Cho phép: Nguyễn Thanh Minh cải chính họ theo họ cha
65/ QĐ-UB 22/02/2005
Cho phép Huỳnh Văn Tuân cải chính năm sinh
64/ QĐ-UB 22/02/2005
Cho phép Trần Thị Phúc cải chính năm sinh
64/ QĐ-UB 22/02/2005
Cho phép Trần Thị Phúc cải chính năm sinh
Hiển thị trang: 1468 trong tổng số 1529 trang.