Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
63/ QĐ-UB 22/02/2005
V/v cho phép Nguyễn Thanh Bình cải chính họ theo họ cha
62/ QĐ-UB 22/02/2005
V/v cho phép Lê Văn Đạo cải chính năm sinh
465/ QĐ-CTUBND 22/02/2005
V/v Phê duyệt kế hoạch đấu thầu Hạng mục: Hệ thống điện Công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bông Hồng Địa điểm xây dựng: Phường Ghềng Ráng, thành phố Quy Nhơn
456/ QĐ-CTUB 22/02/2005
V/v kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện hợp tác phát triển của tỉnh Bình Định với các tỉnh, thành phố trong cả nước
438/ UB-TH 22/02/2005
V/v chấp thuận Phương án kiến trúc công trình Ngân hàng Công thương Bình Định
437/ UB-TH 22/02/2005
V/v điều chỉnh lộ giới đường Nguyễn Đình Chiểu, thị trấn Bình Định, huyện An Nhơn
436/ UB-TH 22/02/2005
V/v đấu thầu các gói thầu xây lắp một số tuyến đường thuộc thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát
35/ 2005/QĐ-UB 22/02/2005
Điều chỉnh, bổ sung tỷ lệ trích và sử dụng học phí
34/ 2005/QĐ-UB 22/02/2005
Điều chỉnh nội dung sử dụng kinh phí Đề án "Giảng dạy tin học trong giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2001 - 2005"
33/ 2005/QĐ-UB 22/02/2005
Phân bổ vốn vay để thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng làng nghề nông thôn và hạ tầng nuôi trồng thủy sản năm 2005
32/ 2005/QĐ-UB 22/02/2005
Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2005
31/ 2005/QĐ-UB 22/02/2005
Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2003
7/ BC - UB 21/02/2005
Kết quả thực hiện Đề án giải quyết tình trạng người lang thang, cơ nhỡ, xin ăn năm 2003 – 2004 và phương hướng nhiệm vụ năm 2005
61/ QĐ-UB 21/02/2005
V/v phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2005 nguồn vốn đối ứng, vốn IDA phân bổ cho Dự án hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng tỉnh Bình Định
444/ QĐ - CTUB 21/02/2005
Về việc phê duyệt dự toán kinh phí công trình: Dò tìm xử lý bom mìn, vật nổ mặt bằng cụm kho CK 52(cũ)
443/ QĐ-CTUB 21/02/2005
V/v chuyển giao thí điểm kênh tưới (kênh loại 3) nằm trong 01 (một) Hợp tác xã nông nghiệp thuộc các huyện An Nhơn và huyện Tuy Phước để HTX nông nghiệp quản lý.
427/ UB - NN 21/02/2005
Về thuê mặt nước tại đầm Thị Nại để nuôi hàu.
423/ UB - CN 21/02/2005
V/v triển khai một số nội dung công việc có liên quan đối với các KCN trên địa bàn tỉnh
30/ 2005/QĐ-UB 21/02/2005
V/v thành lập Trung tâm khuyến công
29/ 2005/QĐ-UB 21/02/2005
V/v thành lập Sở Bưu chính, Viễn thông
27/ TB-UB 21/02/2005
Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hoàng Hà về nhiệm vụ trọng tâm tuần đến
427/ QĐ-CTUB 18/02/2005
V/v phê duyệt danh sách ngư dân nhận máy thu Radio thuộc dự án UNDP VIE/97/002.
424/ QĐ - CTUB 18/02/2005
V/v cấp hỗ trợ kinh phí cho Liên đoàn Cầu lông tỉnh Bình Định để tổ chức giải cầu lông tỉnh Bình Định mở rộng lần thứ 2/2005
410/ UB-NC 18/02/2005
V/v triển khai thực hiện Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Văn thư, Lưu trữ
409/ UB-NC 18/02/2005
V/v mô hình tổ chức Ban QLDAXD dân dụng - công nghiệp
406/ UB - TH 18/02/2005
V/v đầu tư cầu Thầu Đâu, xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát
404/ UB-TH 18/02/2005
V/v chủ trương mở tuyến xe Bus tuyến Phù Cát – Quy Nhơn
18/ BC-BCS 18/02/2005
Về chủ trương cho Công ty TNHH Hàu Pure Bay thuê mặt nước trên đầm Thị Nại để đầu tư nuôi hàu.
60/ QĐ-UB 17/02/2005
V/v hủy bỏ giấy chứng nhận kết hôn
594/ UB - NN 17/02/2005
V/v đề nghị mua chồi giống dứa cayen Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh.
Hiển thị trang: 1469 trong tổng số 1529 trang.