Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
132/ QĐ-UB 24/03/2005
Cho phép: Lê Thị Thanh Dung cải chính năm sinh
131/ QĐ-UB 24/03/2005
Cho phép: Bùi Văn Linh cải chính tên
130/ QĐ-UB 24/03/2005
Cho phép: Nguyễn Văn Nam cải chính năm sinh
129/ QĐ-UB 24/03/2005
Cho phép: Nguyễn Thị Kim Chi cải chính ngày tháng năm sinh
128/ QĐ-UB 24/03/2005
Cho phép: Nguyễn Hoàng Minh Nhựt cải chính năm sinh
127/ QĐ-UB 24/03/2005
Cho phép: Nguyễn Văn Mười cải chính năm sinh
126/ QĐ-UB 24/03/2005
Cho phép: Lê Công Liên cải chính năm sinh
125/ QĐ-UB 24/03/2005
Cho phép: Huỳnh Lư Nhẫn cải chính ngày tháng năm sinh
124/ QĐ-UB 24/03/2005
Cho phép: Nguyễn Thị Tuất cải chính tên và chữ đệm
123/ QĐ-UBND 24/03/2005
Cho phép: Lê Nguyễn Anh Chung cải chính năm sinh
121/ QĐ-UB 24/03/2005
Cho phép: Trần Văn Phúc cải chính năm sinh
120/ QĐ-UB 24/03/2005
Cho phép: Phạm Thị Hồng Diễm cải chính năm sinh
119/ QĐ-UB 24/03/2005
Cho phép: Nguyễn Văn Thuận cải chính năm sinh
118/ QĐ-UB 24/03/2005
Cho phép: Trần Văn Trực cải chính tháng và năm sinh
117/ QĐ-UB 24/03/2005
Cho phép: Nguyễn Thanh Vũ cải chính năm sinh
116/ QĐ-UB 24/03/2005
Cho phép: Nguyễn Thị Bích cải chính năm sinh
115/ QĐ-UB 24/03/2005
Cho phép: Đặng Văn Tèo cải chính tên
114/ QĐ-UB 24/03/2005
Cho phép: Huỳnh Thanh Phí cải chính năm sinh
113/ QĐ-UB 24/03/2005
Cho phép: Đỗ Thị Kim Thoa cải chính tháng và năm sinh
112/ QĐ-UB 24/03/2005
Cho phép: Nguyễn Kỳ Vọng cải chính năm sinh
111/ QĐ-UB 24/03/2005
Thành lập Hội đồng chỉ đạo và Ban thực hiện dự án "Phát triển giáo dục trung học cơ sở II" tỉnh Bình Định
694/ QĐ-CTUBND 23/03/2005
V/v tặng bằng khen thành tích năm 2004
692/ QĐ-CTUBND 23/03/2005
V/v khen thưởng thành tích năm 2004
690/ QĐ - CTUB 23/03/2005
Về việc cử cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng.
676/ UB-TC 23/03/2005
V/v xử lý các khoản nợ tồn đọng của Công ty Vật tư tổng hợp Bình Định đối với các ngân hàng thương mại Nhà nước.
675/ UB-TC 23/03/2005
V/v xử lý các khoản nợ tồn đọng của Công ty Vật tư tổng hợp Bình Định đối với các ngân hàng thương mại Nhà nước
674/ UB-TC 23/03/2005
V/v xử lý các khoản nợ tồn đọng của Công ty Vật tư tổng hợp Bình Định đối với các ngân hàng thương mại Nhà nước.
673/ UB-TC 23/03/2005
V/v xử lý các khoản nợ tồn đọng của Công ty Nông sản thực phẩm Bình Định đối với các ngân hàng thương mại Nhà nước
672/ UB-TC 23/03/2005
V/v xử lý các khoản nợ tồn đọng của Công ty Nông sản thực phẩm Bình Định đối với các ngân hàng thương mại Nhà nước.
669/ UB - CN 23/03/2005
V/v hệ thống thoát nước mưa KCN Phú Tài giai đoạn I, II, III
Hiển thị trang: 1487 trong tổng số 1555 trang.