Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
101/ 1998/QĐ-UB 16/11/1998
V/v thành lập Phòng Kế hoạch-Tài chính thuộc Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Bình Định
99/ 1998/QĐ-UB 06/11/1998
Thành lập Ban chỉ đạo dự án Đa dạng hóa nông nghiệp tỉnh Bình Định
100/ 1998/QĐ-UB 06/11/1998
Thành lập Ban điều hành dự án trồng mới 5 triệu ha rừng tỉnh Bình Định
98/ 1998/QĐ-UB 03/11/1998
Thành lập Ban điều hành dự án trồng mới 5 triệu ha rừng tỉnh Bình Định
97/ 1998/QĐ-UB 29/10/1998
V/v cho phép thành lập Văn phòng Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bình Định
96/ 1998/QĐ-UB 28/10/1998
V/v thành lập Ban chỉ đạo xoá đói, giảm nghèo tỉnh Bình Định
95/ 1998/QĐ-UB 28/10/1998
V/v thành lập Ban chỉ đạo Chương trình việc làm tỉnh Bình Định
94/ 1998/QĐ-UB 27/10/1998
V/v ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định
93/ 1998/QĐ-UB 27/10/1998
V/v quy định lãi suất cho vay vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh
92/ 1998/QĐ-UB 24/10/1998
V/v phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý giao thông thuỷ bộ Bình Định
91/ 1998/QĐ-UB 20/10/1998
Ban hành bảng giá tối thiểu vỏ tàu thuyền, máy thủy để tính lệ phí trước bạ
90/ 1998/QĐ-UB 20/10/1998
V/v kiện toàn Ban bảo vệ sức khoẻ tỉnh Bình Định
89/ 1998/QĐ-UB 19/10/1998
Thành lập doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích Công ty Điện ảnh băng hình Bình Định
88/1998/QĐ - UB 09/10/1998
V/v ban hành Danh mục số 02 các cơ quan thuộc diện nộp lưu hồ sơ tài liệu vào Trung tâm lưu trữ tỉnh Bình Định
88/ 1998/QĐ-UB 09/10/1998
V/v ban hành Danh mục số 02 các cơ quan thuộc diện nộp lưu hồ sơ tài liệu vào Trung tâm lưu trữ tỉnh Bình Định
87/ 1998/QĐ-UB 09/10/1998
Thành lập Hội đồng tiếp dân định kỳ của UBND tỉnh Bình Định
86/ 1998/QĐ-UB 09/10/1998
Ban hành nội quy tiếp công dân của UBND tỉnh Bình Định
85/ 1998/QĐ-UB 07/10/1998
V/v quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Mùa năm 1998
84/ 1998/QĐ-UB 03/10/1998
V/v thành lập Ban chỉ đạo phổ cập trung học cơ sở
83/ 1998/QĐ-UB 26/09/1998
V/v thành lập Ban chỉ đạo hoạt động y học cổ truyền Tỉnh Bình Định
82/ 1998/QĐ-UB 26/09/1998
V/v ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và quan hệ công tác của Văn phòng HĐND và UBND tỉnh
81/ 1998/QĐ-UB 26/09/1998
V/v thành lập Chi cục phát triển lâm nghiệp
80/ 1998/QĐ-UB 14/09/1998
V/v thành lập Ban an toàn giao thông tỉnh Bình Định
79/ 1998/QĐ-UB 12/09/1998
V/v thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn
78/ 1998/QĐ-UB 12/09/1998
V/v kiện toàn Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh Bình Định
77/ 1998/QĐ-UB 26/08/1998
V/v thành lập DNNN hoạt động công ích: Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bình Định
76/ 1998/QĐ-Ub 26/08/1998
V/v thành lập doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích Công ty Quản lý giao thông thủy bộ Bình Định
75/ 1998/QĐ-UB 26/08/1998
V/v quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho các học viên tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, thành phố
74/1998/QĐ-UB 26/08/1998
V/v ban hành Quy định tạm thời một số chế độ ưu đãi đối với cán bộ, giáo viên, học sinh của ngành giáo dục - đào tạo Bình Định
74/ 1998/QĐ-UB 26/08/1998
V/v ban hành Quy định tạm thời một số chế độ ưu đãi đối với cán bộ, giáo viên, học sinh của ngành giáo dục - đào tạo Bình Định
Hiển thị trang: 1526 trong tổng số 1529 trang.