Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
72/ BC-UB 30/11/2004
Báo cáo tình hình KT-XH, ANQP năm 2004 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2005
62/ BC-UB 19/10/2004
Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện nghị quyết về kinh tế tập thể
58/ BC-UBND 28/09/2004
Báo cáo tình hình KT-XH 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2004
57/ BC-UB 28/09/2004
Kết quả thực hiện Chỉ thị số 08/2003/CT-TTG và chỉ thị số 27/2003/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ
56/ BC-UB 14/09/2004
Báo cáo thực hiện chương trình phát triển các mặt hàng xuất khẩu
48/ BC-UB 30/08/2004
Tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 và Nghị quyết Trung ương 9 (khóa IX) về DNNN tỉnh Bình Định
46/ BC-UBND 18/08/2004
Tình hình thực hiện Công điện số 295/CP-KTTH ngày 01/3/2004 của Thủ tướng Chính phủ
40/ BC-UB 15/07/2004
Tình hình thực hiện các Nghị định số 103/1999/NĐ-CP, 49/2002/NĐ-CP và 63/2001/NĐ-CP của Chính phủ
39/ BC-UB 15/07/2004
Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới DNNN 6 tháng đầu năm 2004
35/ BC-UB 28/06/2004
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2004
30/ BC-UB 11/06/2004
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 5 và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 6/2004
26/ BC-UB 07/05/2004
Tình hình KT-XH tháng 4 và công tác trọng tâm tháng 5/2004
19/ BC-UB 05/04/2004
Tình hình kinh tế - xã hội quý 1 và nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2004
18/ BC-UB 02/04/2004
Tình hình hoạt động kinh doanh của DNNN các các DNNN đã cổ phần hóa của tỉnh Bình Định năm 2003
16/ BC-UB 25/03/2004
Báo cáo tổng kết tổ chức và hoạt động của UBND tỉnh nhiệm kỳ 1999 - 2004
42/ BC-UB 08/03/2004
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 7 và công tác trọng tâm tháng 8/2004
13/ BC-UBND 04/03/2004
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2004
2/ BC-UBND 12/01/2004
Báo cáo nhanh v/v chuẩn bị tết nguyên đán Giáp Thân
67/ BC-UB 26/11/2003
Sơ kết 1 năm triển khai thực hiện KH số 26-KH/TU ngày 19/11/2002 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết 07-NQ-TU về hội nhập kinh tế quốc tế
60/ BC-UB 03/11/2003
Hai năm thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 3 BCH Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả dnnn của tỉnh bình định
41/ BC-UB 13/08/2003
Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 35 - CT/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua - khen thưởng trong giai đoạn mới (năm 1998 - 2002)
40/ BC-UB 06/08/2003
Tình hình KT-XH tháng 7 và công tác trọng tâm tháng 8/03
34/ BC-UB 01/07/2003
Về tình hình nợ và phương án trả nợ của ngân sách tỉnh (tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa IX)
31/ BC-UB 26/06/2003
Tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2003
28/ BC-UB 09/06/2003
Tình hình KT-XH tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2003
27/ 2003/BC-UB 30/05/2003
V/v tổng kết 6 năm thực hiện Chỉ thị 286/TTg và 287/TTg của Thủ tướng Chính phủ (từ tháng 5/1997 đến tháng 5/2003)
24/ 2003/BC-UB 22/05/2003
V/v tình hình thực hiện hỗ trợ hộ nghèo cải thiện nhà ở
23/ 2003/BC-UB 21/05/2003
Tình hình xuất khẩu lao động tỉnh Bình Định và phương hướng, mục tiêu 2003 - 2005
22/ BC-UB 05/05/2003
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2003
20/ 2003/BC-UB 08/04/2003
v/v báo cáo kết quả thực hiện Luật Doanh nghiệp
Hiển thị trang: 18 trong tổng số 19 trang.