Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
258/ UBND-VX 26/01/2006
V/v thực hiện Chỉ thị số 01/2006/CT-TTg ngày 09/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ
5/ BC-UBND 17/01/2006
Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 74/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
3/ BC-UBND 12/01/2006
BÁO CÁO Tình hình thực hiện chính sách trợ giá, trợ cước Từ năm 1998 đến 2005 tỉnh Bình Định
2/ BC-UBND 05/01/2006
Kết quả rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật nội dung có liên quan đến Bộ luật Dân sự
88/ BC-UBND 27/12/2005
Sơ kết 1 năm thực hiện Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ
87/ BC - UBND 26/12/2005
BÁO CÁO Tình hình và thiệt hại do mưa, bão, lũ gây ra trong năm 2005 của tỉnh Bình Định
86/ BC - UBND 22/12/2005
BÁO CÁO Tình hình mưa lũ và thiệt hại do mưa lũ từ ngày 12-17/12/2005
85/ BC-UBND 20/12/2005
Tình hình soạn thảo, ban hành và kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật
82/ BC-UBND 09/12/2005
Tình hình thực hiện Nghị định 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 về bán đấu giá tài sản
80/ BC-UBND 06/12/2005
Báo cáo Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2005 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2006
78/ BC-UBND 29/11/2005
Sơ kết 5 năm thực hiện Pháp lệnh Người cao tuổi tỉnh Bình Định
76/ BC-UBND 24/11/2005
Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2005 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2006
71/ BC-UBND 02/11/2005
Báo cáo mưa lũ từ 22-25/10/2005 và công tác đối phó cơn bão số 8
71/ BC-UBND 02/11/2005
Báo cáo tình hình mưa lũ đợt 22- 25/10/2005 và công tác đối phó cơn bão số 8
67/ BC-UBND 26/10/2005
B¸O C¸O Kết quả thực hiện Chương trình 135 từ năm 1999 đến 2005
66/ UBND-BC 21/10/2005
Kết quả điều tra hộ nghèo heo chuẩn mới năm 2005
65/ BC-UBND 20/10/2005
Kết quả thực hiện chính sách trợ giá trợ cước phục vụ đồng bào miền núi 9 tháng năm 2005
2669/ UBND-NC 19/10/2005
V/v tổng hợp kết quả chuyển xếp lương cũ sang lương mới
63/ BC - UBND 27/09/2005
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu quý IV năm 2005
60/ BC -UBND 06/09/2005
Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 15/2001/NĐ-CP của Chính phủ về Giáo dục quốc phòng (2001 – 2005)
59/ BC-UBND 05/09/2005
Bao cao Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9 năm 2005
56/ BC-UBND 24/08/2005
BÁO CÁO TÓM TẮT CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ KẾT CẤU HẠ TẦNG KHU KINH TẾ NHƠN HỘI, THÀNH PHỐ QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH
48/ BC-UBND 01/08/2005
Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7 và 7 tháng đầu năm, triển khai công tác trọng tâm tháng 8 năm 2005
47/ UBND-VX 28/07/2005
Tổng kết 5 năm thực hiện chương trình công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm 2001-2005
45/ BC-UBND 18/07/2005
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 39-NQ/TW NGÀY 16/8/2004 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
43/ BC-UBND 07/07/2005
Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2005 ( Báo cáo tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa X )
42/ BC-UBND 07/07/2005
Về việc quy định cụ thể chế độ công tác phí, chi hội nghị đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh ( Báo cáo tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa X )
38/ BC-UBND 24/06/2005
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2005
37/ BC-UBND 24/06/2005
Tổng kết 8 năm thực hiện Nghị định 51/CP của Chính phủ về đăng ký quản lý hộ khẩu (1997 - 2004)
36/ BC - UBND 22/06/2005
Kế hoạch hỗ trợ cải thiện nhà ở đơn sơ hộ nghèo năm 2005(Trình HĐND tỉnh kỳ họp thứ 4,Khóa X)
Hiển thị trang: 18 trong tổng số 21 trang.