Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
106/BC-UBND 09/07/2018
Kế hoạch số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 của tỉnh Bình Định
102/BC-UBND 09/07/2018
Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
99/BC-UBND 06/07/2018
Kết quả tự kiểm tra văn bản thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ
98/BC-UBND 06/07/2018
Rà soát, sắp xếp Phó Chủ tịch UBND các cấp tăng thêm không đúng quy định
97/BC-UBND 06/07/2018
Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; tủ sách pháp luật; hương ước, quy ước và chuẩn tiếp cận pháp luật 06 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định
96/BC-UBND 06/07/2018
Tổng kết tình hình thực hiện chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Định
101/BC-UBND 06/07/2018
Kết quả thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định
100/BC-UBND 06/07/2018
Tổng hợp kết quả hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018
95/BC-UBND 05/07/2018
Tổng kết thực hiện Nghị định số 169/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia
85/BC-UBND 25/06/2018
Kết quả thực hiện trong quý II năm 2018 và đánh giá kết quả 2 năm từ tháng 6/2016 đến tháng 6/2018) của tỉnh Bình Định trong việc thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
71/BC-UBND 14/06/2018
Kết quả rà soát, chuẩn hóa, xóa bỏ dữ liệu TTHC dư thừa, trùng lặp; nhận, đăng tải, tích hợp dữ liệu TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC
69/BC-UBND 12/06/2018
Rà soát các chỉ tiêu sử dụng đất rừng trong phương án điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Định
67/BC-UBND 07/06/2018
Kết quả thực hiện pháp luật, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên
46/BC-UBND 09/05/2018
Công tác bảo vệ môi trường năm 2017 tỉnh Bình Định
42/BC-UBND 04/05/2018
Tình hình thực hiện Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động quỹ xã hội, quỹ từ thiện
40/BC-UBND 27/04/2018
Tình hình triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2018
38/BC-UBND 18/04/2018
Tình hình ô nhiễm môi trường do chất thải tại khu vực nông thôn tỉnh Bình Định
37/BC-UBND 17/04/2018
Thống kê chỉ tiêu phát triển giới quốc gia năm 2017
34/BC-UBND 05/04/2018
Tình hình nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định
32/BC-UBND 04/04/2018
Báo cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật về xuất bản, in và phát hành sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2012-2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định
31/BC-UBND 02/04/2018
Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2010 - 2017
30/BC-UBND 02/04/2018
Kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
28/BC-UBND 30/03/2018
TÌnh hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý I/2018 trên địa bàn tỉnh
24/BC-UBND 22/03/2018
Báo cáo về số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021
13/BC-UBND 27/02/2018
Tình hình quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập năm 2017
12/BC-UBND 27/02/2018
Tình hình và kết quả triển khai thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 và giải pháp thực hiện năm 2018
07/BC-UBND 26/01/2018
Kết quả thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của tỉnh Bình Định
03/BC-UBND 08/01/2018
Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018
196/BC-UBND 15/12/2017
Tình hình thực hiện Nghị định số 87/2014/NĐ-CP năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định
194/BC-UBND 11/12/2017
Tình hình ký kết và triển khai các thỏa thuận quốc tế năm 2017
Trang
Hiển thị trang: 3 trong tổng số 19 trang.