Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
161/BC-UBND 14/09/2018
Công tác cải cách hành chính tỉnh Bình Định Quý III năm 2018
138/BC-UBND 14/08/2018
5 năm thực hiện Quyết định 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ
137/BC-UBND 14/08/2018
Đánh giá sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh
136/BC-UBND 10/08/2018
Ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật về BVMT đối với các KCN, KCX và cơ sở sản xuất có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao
129/BC-UBND 07/08/2018
Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bảo sao từ sổ gốc, chứng thực bảo sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh Bình Định
128/BC-UBND 07/08/2018
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2018
118/BC-UBND 31/07/2018
Tình hình và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 và quy định của Quốc hội, Chính phủ về tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức
108/BC-UBND 11/07/2018
Tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018 (Báo cáo phục vụ kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XII)
106/BC-UBND 09/07/2018
Kế hoạch số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 của tỉnh Bình Định
102/BC-UBND 09/07/2018
Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
99/BC-UBND 06/07/2018
Kết quả tự kiểm tra văn bản thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ
98/BC-UBND 06/07/2018
Rà soát, sắp xếp Phó Chủ tịch UBND các cấp tăng thêm không đúng quy định
97/BC-UBND 06/07/2018
Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; tủ sách pháp luật; hương ước, quy ước và chuẩn tiếp cận pháp luật 06 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định
96/BC-UBND 06/07/2018
Tổng kết tình hình thực hiện chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Định
101/BC-UBND 06/07/2018
Kết quả thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định
100/BC-UBND 06/07/2018
Tổng hợp kết quả hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018
95/BC-UBND 05/07/2018
Tổng kết thực hiện Nghị định số 169/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia
85/BC-UBND 25/06/2018
Kết quả thực hiện trong quý II năm 2018 và đánh giá kết quả 2 năm từ tháng 6/2016 đến tháng 6/2018) của tỉnh Bình Định trong việc thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
71/BC-UBND 14/06/2018
Kết quả rà soát, chuẩn hóa, xóa bỏ dữ liệu TTHC dư thừa, trùng lặp; nhận, đăng tải, tích hợp dữ liệu TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC
69/BC-UBND 12/06/2018
Rà soát các chỉ tiêu sử dụng đất rừng trong phương án điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Định
67/BC-UBND 07/06/2018
Kết quả thực hiện pháp luật, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên
46/BC-UBND 09/05/2018
Công tác bảo vệ môi trường năm 2017 tỉnh Bình Định
42/BC-UBND 04/05/2018
Tình hình thực hiện Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động quỹ xã hội, quỹ từ thiện
40/BC-UBND 27/04/2018
Tình hình triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2018
38/BC-UBND 18/04/2018
Tình hình ô nhiễm môi trường do chất thải tại khu vực nông thôn tỉnh Bình Định
37/BC-UBND 17/04/2018
Thống kê chỉ tiêu phát triển giới quốc gia năm 2017
34/BC-UBND 05/04/2018
Tình hình nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định
32/BC-UBND 04/04/2018
Báo cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật về xuất bản, in và phát hành sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2012-2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định
31/BC-UBND 02/04/2018
Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2010 - 2017
30/BC-UBND 02/04/2018
Kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
Trang
Hiển thị trang: 3 trong tổng số 19 trang.