Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
66/BC-UBND 31/05/2017
Kết quả triển khai các giải pháp giải cứu tiêu thụ heo hơi và thịt heo hỗ trợ người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Định
65/BC-UBND 30/05/2017
Tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6//2017
63/BC-UBND 25/05/2017
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chính sách, pháp luật hành chính công trên địa bàn tỉnh Bình Định
62/BC-UBND 25/05/2017
Tình hình và kết quả công tác quản lý nhà nước về hội
60/BC-UBND 23/05/2017
Tình hình sử dụng thông tin, kết quả các chỉ số PCI, PAPI
59/BC-UBND 23/05/2017
Kết quả thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016 đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh
57/BC-UBND 11/05/2017
Đánh giá việc thực hiện Nghị định số 56/2013/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bình Định
56/BC-UBND 11/05/2017
Tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2017
52/BC-UBND 05/05/2017
Kết quả thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TƯ
51/BC-UBND 04/05/2017
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2017
49/BC-UBND 03/05/2017
Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm trên địa bàn tỉnh
48/BC-UBND 03/05/2017
Chính sách quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bình Định
39/BC-UBND 18/04/2017
Báo cáo công tác bồi thường nhà nước 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định
38/BC-UBND 14/04/2017
Báo cáo cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập
33/BC-UBND 29/03/2017
Thực hiện Nghị định số 43/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước
32/BC-UBND 29/03/2017
Kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ Về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trong quý I năm 2017 của tỉnh Bình Định
30/BC-UBND 24/03/2017
Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng BOT, trên địa bàn tỉnh Bình Định
27/BC-UBND 21/03/2017
Kết quả thực hiện việc phân định vùng miền núi và dân tộc thiểu số theo trình độ phát triển và phân định xã huyện, tỉnh là miền núi và vùng cao
25/BC-UBND 20/03/2017
Báo cáo thống kê các chỉ tiêu phát triển giới năm 2016
24/BC-UBND 17/03/2017
Kết quả cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định
23/BC-UBND 17/03/2017
Công tác quản lý nhà nước về giáo dục - đào tạo tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2016
18/BC-UBND 03/03/2017
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định tháng 02, công tác trọng tâm tháng 3 năm 2017
15/BC-UBND 28/02/2017
Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016
07/BC-UBND 02/02/2017
Tình hình đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu và một số tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2017
3/BC-UBND 16/01/2017
Báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
2/BC-UBND 10/01/2017
Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2016 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2017
1/BC-UBND 10/01/2017
Công tác thi đua, khen thưởng đối với doanh nhân, doanh nghiệp tỉnh Bình Định
216/BC-UBND 28/12/2016
Tình hình thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ
202/BC-UBND 14/12/2016
Kết quả rà soát, xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc khu vực III, II, I tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg ngày 03/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ
186/BC-UBND 30/11/2016
Thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2016
Trang
Hiển thị trang: 5 trong tổng số 19 trang.