Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
131/BC-UBND 06/09/2016
Kết quả khảo sát năng lực sản xuất, sửa chữa của các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh
127/BC-UBND 30/08/2016
Đánh giá thực hiện Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và đề xuất kiến nghị
118/BC-UBND 10/08/2016
Tổng kết Đề án "Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước" giai đoạn 2009 - 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Định
117/BC-UBND 09/08/2016
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2016
98/BC-UBND 12/07/2016
Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016
88/BC-UBND 01/07/2016
Tình hình thực hiện chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Bình Định
78/BC-UBND 20/06/2016
Đánh giá tình hình thực hiện Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 của Bộ Tài chính trên địa bàn tỉnh Bình Định và một số đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định hiện hành
68/BC-UBND 02/06/2016
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2016
46/BC-UBND 15/04/2016
Báo cáo tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động cảu Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016
39/BC-UBND 30/03/2016
Đánh giá hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển khoa học và công nghệ nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2005-2015 của tỉnh Bình Định
10/BC-UBND 15/02/2016
V/v Tình hình đón Tết Nguyên đán Bình Thân và một số tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2016
01/BC-UBND 05/01/2016
V/v Báo cáo Công tác đào tạo, tập huấn cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp giai đoạn 2011-2015, trên địa bàn tỉnh Bình Định
264/BC-UBND 31/12/2015
V/v Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2015
262/BC-UBND 23/12/2015
V/v Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011-2015
261/BC-UBND 23/12/2015
V/v Báo cáo Sơ kết 02 năm thi hành Nghị định số 111/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định
260/BC-UBND 23/12/2015
V/v Báo cáo Kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan đến quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
259/BC-UBND 23/12/2015
V/v Báo cáo Tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bình Định
256/BC-UBND 22/12/2015
V/v Báo cáo Kết quả phân bổ, sử dụng nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết
247/BC-UBND 16/12/2015
V/v Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2016
238/BC-UBND 10/12/2015
V/v Tổng kết công tác tư pháp năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ. giải pháp chủ yếu công tác năm 2016
226/BC-UBND 27/11/2015
V/v Báo cáo Tổng kết 05 năm triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định
204/BC-UBND 09/11/2015
V/v Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2015
194/BC-UBND 29/10/2015
V/v Báo cáo Tổng kết 5 năm thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Định
193/BC-UBND 29/10/2015
V/v Báo cáo Tổng kết thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" trên địa bàn tỉnh Bình Định
190/BC-UBND 27/10/2015
V/v Báo cáo Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XI
162/BC-UBND 06/10/2015
V/v Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng và nhiệm vụ quý IV năm 2015
151/BC-UBND 22/09/2015
V/v Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 1634/CT-TTg ngày 31/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
150/BC-UBND 22/09/2015
V/v Tổng kết cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Bình Định
98/BC-UBND 03/07/2015
V/v Tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2015 (Báo cáo phục vụ kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XI)
96/BC-UBND 02/07/2015
V/v Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015
Trang
Hiển thị trang: 6 trong tổng số 19 trang.