Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
193/BC-UBND 29/10/2015
V/v Báo cáo Tổng kết thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" trên địa bàn tỉnh Bình Định
190/BC-UBND 27/10/2015
V/v Báo cáo Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XI
162/BC-UBND 06/10/2015
V/v Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng và nhiệm vụ quý IV năm 2015
151/BC-UBND 22/09/2015
V/v Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 1634/CT-TTg ngày 31/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
150/BC-UBND 22/09/2015
V/v Tổng kết cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Bình Định
98/BC-UBND 03/07/2015
V/v Tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2015 (Báo cáo phục vụ kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XI)
96/BC-UBND 02/07/2015
V/v Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015
94/BC-UBND 30/06/2015
V/v Tình hình theo dõi, giám sát và đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch về tài nguyên - môi trường và phát triển bền vững theo Chỉ thị số 26/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
74/BC-UBND 09/06/2015
V/v công tác dân số và việc triển khai lồng ghép các vấn đề dân số trong phát triển kinh tế - xã hội bền vững
67/BC-UBND 21/05/2015
V/v Đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
66/BC-UBND 20/05/2015
V/v Kết quả thực hiện quy định về minh bạch tài sản, thu nhập năm 2014
62/BC-UBND 14/05/2015
V/v Kết quả triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh
57/BC-UBND 24/04/2015
V/v Đánh giá 01 năm thực hiện Thông tư số 21/2013/TT-BTP trên địa bàn tỉnh Bình Định
55/BC-UBND 24/04/2015
V/v Tổng kết 08 năm triển khai Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bình Định
12/BC-UBND 24/02/2015
V/v Tình hình đón Tết Nguyên đán Ất Mùi và một số tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2015
11/BC-UBND 13/02/2015
V/v Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 (chính thức) trên địa bàn tỉnh Bình Định
10/BC-UBND 13/02/2015
V/v Kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2014
212/BC-UBND 11/12/2014
V/v Rà soát, lập danh sách các xã, thôn bản hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2014, dự kiến trong năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Định
185/BC-UBND 18/11/2014
V/v Tổng kết thi hành Luật Tố tụng hành chính và đánh giá tính khả thi của những vấn đề dự kiến bổ sung Luật Tố tụng hành chính
184/BC-UBND 18/11/2014
V/v Sơ kết một năm thực hiện Quy chế phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt
180/BC-UBND 04/11/2014
V/v Thống kê số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ từ cấp huyện trợ lên năm 2014
142/BC-UBND 08/10/2014
V/v Xây dựng Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2015 tỉnh Bình Định
94/BC-UBND 05/08/2014
V/v Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2014
89/BC-UBND 31/07/2014
V/v thực hiện Chỉ thị số 29/2008/CT-TTg ngày 02/10/2008 và Chỉ thị số 02/2012/CT-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ
76/BC-UBND 17/07/2014
V/v Đánh giá thực trạng các xã bãi ngang ven biển và hải đảo có số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới thấp
68/BC-UBND 01/07/2014
V/v thực hiện Đề án tái cơ cấu nền kinh tế
64/BC-UBND 30/06/2014
V/v Đánh giá tình hình 01 năm thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 05/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Định
58/BC-UBND 20/06/2014
V/v Rà soát, đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng tài năng trẻ
55/BC-UBND 06/06/2014
V/v Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2014
52/BC-UBND 02/06/2014
V/v Sơ kết 2 năm công tác vận động đóng góp, thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh (2012-2013)
Trang
Hiển thị trang: 7 trong tổng số 19 trang.