Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
262/BC-UBND 23/12/2015
V/v Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011-2015
261/BC-UBND 23/12/2015
V/v Báo cáo Sơ kết 02 năm thi hành Nghị định số 111/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định
260/BC-UBND 23/12/2015
V/v Báo cáo Kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan đến quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
259/BC-UBND 23/12/2015
V/v Báo cáo Tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bình Định
256/BC-UBND 22/12/2015
V/v Báo cáo Kết quả phân bổ, sử dụng nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết
247/BC-UBND 16/12/2015
V/v Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2016
238/BC-UBND 10/12/2015
V/v Tổng kết công tác tư pháp năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ. giải pháp chủ yếu công tác năm 2016
226/BC-UBND 27/11/2015
V/v Báo cáo Tổng kết 05 năm triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định
204/BC-UBND 09/11/2015
V/v Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2015
194/BC-UBND 29/10/2015
V/v Báo cáo Tổng kết 5 năm thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Định
193/BC-UBND 29/10/2015
V/v Báo cáo Tổng kết thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" trên địa bàn tỉnh Bình Định
190/BC-UBND 27/10/2015
V/v Báo cáo Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XI
162/BC-UBND 06/10/2015
V/v Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng và nhiệm vụ quý IV năm 2015
151/BC-UBND 22/09/2015
V/v Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 1634/CT-TTg ngày 31/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
150/BC-UBND 22/09/2015
V/v Tổng kết cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Bình Định
98/BC-UBND 03/07/2015
V/v Tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2015 (Báo cáo phục vụ kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XI)
96/BC-UBND 02/07/2015
V/v Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015
94/BC-UBND 30/06/2015
V/v Tình hình theo dõi, giám sát và đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch về tài nguyên - môi trường và phát triển bền vững theo Chỉ thị số 26/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
74/BC-UBND 09/06/2015
V/v công tác dân số và việc triển khai lồng ghép các vấn đề dân số trong phát triển kinh tế - xã hội bền vững
67/BC-UBND 21/05/2015
V/v Đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
66/BC-UBND 20/05/2015
V/v Kết quả thực hiện quy định về minh bạch tài sản, thu nhập năm 2014
62/BC-UBND 14/05/2015
V/v Kết quả triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh
57/BC-UBND 24/04/2015
V/v Đánh giá 01 năm thực hiện Thông tư số 21/2013/TT-BTP trên địa bàn tỉnh Bình Định
55/BC-UBND 24/04/2015
V/v Tổng kết 08 năm triển khai Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bình Định
12/BC-UBND 24/02/2015
V/v Tình hình đón Tết Nguyên đán Ất Mùi và một số tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2015
11/BC-UBND 13/02/2015
V/v Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 (chính thức) trên địa bàn tỉnh Bình Định
10/BC-UBND 13/02/2015
V/v Kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2014
212/BC-UBND 11/12/2014
V/v Rà soát, lập danh sách các xã, thôn bản hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2014, dự kiến trong năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Định
185/BC-UBND 18/11/2014
V/v Tổng kết thi hành Luật Tố tụng hành chính và đánh giá tính khả thi của những vấn đề dự kiến bổ sung Luật Tố tụng hành chính
184/BC-UBND 18/11/2014
V/v Sơ kết một năm thực hiện Quy chế phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt
Trang
Hiển thị trang: 8 trong tổng số 21 trang.