Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
49/BC-UBND 30/05/2014
V/v Kết quả thực hiện Kế hoạch kiện toàn, củng cố Tư pháp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định (giai đoạn 2010 - 2013)
35/BC-UBND 05/05/2014
V/v thống kế số lượng, chất lượng đội ngũ công chức năm 2013
33/BC-UBND 28/04/2014
V/v Báo cáo Việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Bình Định
30/BC-UBND 15/04/2014
V/v Sơ kết 5 năm thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn
19/BC-UBND 17/03/2014
V/v thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường và thực hiện chính sách, phát luật về căn cước công dân
12/BC-UBND 12/03/2014
V/v Kết quả thực hiện thí điểm bảo hiểm chăn nuôi tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2013
06/BC-UBND 06/02/2014
V/v Tình hình đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ và một số tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2014
243/BC-UBND 17/12/2013
V/v Về tình hình thực hiện và nguyên nhân chậm trễ trong công tác GPMB dự án mở rộng QL1 đoạn qua tỉnh Bình Định (Km 1125 - Km 1243)
241/BC-UBND 17/12/2013
V/v Tổng kết công tác thanh tra năm 2013 (Từ ngày 01/11/2012 đến ngày 30/11/2013)
239/BC-UBND 06/12/2013
V/v Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
238/BC-UBND 06/12/2013
V/v Tình hình thực hiện Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai đến tháng 11 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Định
237/BC-UBND 05/12/2013
V/v Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2014
221/BC-UBND 21/11/2013
V/v cấp phép hoạt động khoáng sản đối với đá granite và tình hình thực hiện quy hoạch thăm dò,khai thác,chế biến sử dụng đá ốp lát granite
217/BC-UBND 19/11/2013
V/v công tác xử lý kỷ luật cán bộ,công chức,viên chức
215/BC-UBND 15/11/2013
V/v Tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2013
211/BC-UBND 12/11/2013
V/v Sơ kết công tác mở đợt vận động toàn dân giao nộp vũ khí,vật liệu nổ,công cụ hỗ trợ (từ ngày 01/11/2012 đến ngày 31/10/2013)
210/BC-UBND 07/11/2013
V/v Tổng kết công tác Tư pháp năm 2013 và chương trình công tác năm 2014
209/BC-UBND 04/11/2013
V/v tình hình công tác đối ngoại địa phương từ sau Hội nghị Ngoại giao 27 và Hội nghị Ngoại vụ 16 (tháng 12/2011)
204/BC-UBND 24/10/2013
V/v các dự án cải cách hành chính có hỗ trợ của nước ngoài
203/BC-UBND 24/10/2013
V/v Tình hình thực hiện công tác bảo vệ,chăm sóc và giáo dục trẻ em(Phục vụ Đoàn kiểm tra liện ngành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao Động - Thương binh và Xã hội)
198/BC-UBND 21/10/2013
V/v Tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Đàn tế trời đất tại thôn Hòa Sơn,xã Bình Tường,huyện Tây Sơn
194/BC-UBND 18/10/2013
V/v Báo cáo Diện tích trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh Bình Định
179/BC-UBND 09/10/2013
V/v Tình hình tổ chức và hoạt động Luật sư,công tác Giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2013
163/BC-UBND 02/10/2013
V/v BÁO CÁO ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH NGUỒN VỐN BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT XÂY DỰNG Công trình:Kè chống sạt lở bờ sông Latinh (đoạn hạ lưu tràn xả lũ hồ Hội Sơn).
162/BC-UBND 02/10/2013
V/v BÁO CÁO ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH NGUỒN VỐN VÀ PHẦN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG Công trình:Sửa chữa,nâng cấp hồ chứa nước Ân Đôn.
159/BC-UBND 26/09/2013
V/v Thực trạng nguồn nhân lực và các chính sách liên quan đến phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc và miền núi tỉnh Bình Định ( Theo Công văn số 698/UBDT-CSDT ngày của Ủy ban Dân tộc)01/8/2013
157/BC-UBND 24/09/2013
V/v báo cáo đánh giá tình hình triển khai công tác giám sát,đánh giá đầu tư theo quy định của Nghị định số 113/2009/NĐ-CP
143/BC-UBND 05/09/2013
V/v Kết quả thực hiện Quyết định số 352/QĐ-TTg ngày 23/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Định
141/BC-UBND 04/09/2013
V/v Tình hình cấp giấy chứng nhận theo Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 30/2012/QH-13 của Quốc hội
138/BC-UBND 30/08/2013
V/v Tình hình,kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội (kỳ họp thứ 4)về công tác phòng,chống vi phạm pháp luật và tội phạm,công tác thi hành án năm 2013 (Từ ngày 01/10/2012 đến 31/7/2013)
Trang
Hiển thị trang: 8 trong tổng số 19 trang.