Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
243/BC-UBND 17/12/2013
V/v Về tình hình thực hiện và nguyên nhân chậm trễ trong công tác GPMB dự án mở rộng QL1 đoạn qua tỉnh Bình Định (Km 1125 - Km 1243)
241/BC-UBND 17/12/2013
V/v Tổng kết công tác thanh tra năm 2013 (Từ ngày 01/11/2012 đến ngày 30/11/2013)
239/BC-UBND 06/12/2013
V/v Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
238/BC-UBND 06/12/2013
V/v Tình hình thực hiện Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai đến tháng 11 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Định
237/BC-UBND 05/12/2013
V/v Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2014
221/BC-UBND 21/11/2013
V/v cấp phép hoạt động khoáng sản đối với đá granite và tình hình thực hiện quy hoạch thăm dò,khai thác,chế biến sử dụng đá ốp lát granite
217/BC-UBND 19/11/2013
V/v công tác xử lý kỷ luật cán bộ,công chức,viên chức
215/BC-UBND 15/11/2013
V/v Tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2013
211/BC-UBND 12/11/2013
V/v Sơ kết công tác mở đợt vận động toàn dân giao nộp vũ khí,vật liệu nổ,công cụ hỗ trợ (từ ngày 01/11/2012 đến ngày 31/10/2013)
210/BC-UBND 07/11/2013
V/v Tổng kết công tác Tư pháp năm 2013 và chương trình công tác năm 2014
209/BC-UBND 04/11/2013
V/v tình hình công tác đối ngoại địa phương từ sau Hội nghị Ngoại giao 27 và Hội nghị Ngoại vụ 16 (tháng 12/2011)
204/BC-UBND 24/10/2013
V/v các dự án cải cách hành chính có hỗ trợ của nước ngoài
203/BC-UBND 24/10/2013
V/v Tình hình thực hiện công tác bảo vệ,chăm sóc và giáo dục trẻ em(Phục vụ Đoàn kiểm tra liện ngành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao Động - Thương binh và Xã hội)
198/BC-UBND 21/10/2013
V/v Tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Đàn tế trời đất tại thôn Hòa Sơn,xã Bình Tường,huyện Tây Sơn
194/BC-UBND 18/10/2013
V/v Báo cáo Diện tích trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh Bình Định
179/BC-UBND 09/10/2013
V/v Tình hình tổ chức và hoạt động Luật sư,công tác Giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2013
163/BC-UBND 02/10/2013
V/v BÁO CÁO ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH NGUỒN VỐN BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT XÂY DỰNG Công trình:Kè chống sạt lở bờ sông Latinh (đoạn hạ lưu tràn xả lũ hồ Hội Sơn).
162/BC-UBND 02/10/2013
V/v BÁO CÁO ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH NGUỒN VỐN VÀ PHẦN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG Công trình:Sửa chữa,nâng cấp hồ chứa nước Ân Đôn.
159/BC-UBND 26/09/2013
V/v Thực trạng nguồn nhân lực và các chính sách liên quan đến phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc và miền núi tỉnh Bình Định ( Theo Công văn số 698/UBDT-CSDT ngày của Ủy ban Dân tộc)01/8/2013
157/BC-UBND 24/09/2013
V/v báo cáo đánh giá tình hình triển khai công tác giám sát,đánh giá đầu tư theo quy định của Nghị định số 113/2009/NĐ-CP
143/BC-UBND 05/09/2013
V/v Kết quả thực hiện Quyết định số 352/QĐ-TTg ngày 23/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Định
141/BC-UBND 04/09/2013
V/v Tình hình cấp giấy chứng nhận theo Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 30/2012/QH-13 của Quốc hội
138/BC-UBND 30/08/2013
V/v Tình hình,kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội (kỳ họp thứ 4)về công tác phòng,chống vi phạm pháp luật và tội phạm,công tác thi hành án năm 2013 (Từ ngày 01/10/2012 đến 31/7/2013)
123/BC-UBND 15/08/2013
V/v BÁO CÁO 20 NĂM HỌP TÁC PHÁT TRIỂN GIỮA TỈNH BÌNH ĐỊNH VÀ CÁC NHÀ TÀI TRỢ TRONG THỜI KỲ 1993 - 2013
111/BC-UBND 26/07/2013
V/v tình hình triển khai Nghị định số 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ
110/BC-UBND 26/07/2013
V/v Đánh giá việc thực hiện quy định về khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố cáo,phát hiện tham nhũng
102/BC-UBND 17/07/2013
V/v Kết quả triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trong 03 năm và năm 2013
92/BC-UBND 11/07/2013
V/v sơ kết thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008
91/BC-UBND 10/07/2013
V/v Báo cáo Sự cố tràn dầu tại vùng biển thành phố Quy Nhơn
86/BC-UBND 05/07/2013
V/v Đánh giá tình hình thực hiện các chương trình,chính sách đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số năm 2013 và kế hoạch,dự toán ngân sách năm 2014 cho các chương trình,chính sách thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban dân tộc
Trang
Hiển thị trang: 8 trong tổng số 19 trang.