Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
11/KH-UBND 05/05/2014
V/v Triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 - 2015, tầm nhìn đến 2020
08/KH-UBND 18/03/2014
V/v Thực hiện Đề án "Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Định"
05/KH-UBND 07/03/2014
V/v Tổ chức Hội thảo " Giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch Bình Định"
04/KH-UBND 25/02/2014
V/v Triển khai thực hiện Quyết định số 6502/QĐ-BCA ngày 25/11/2013 của Bộ Công an về phê duyệt Dự án " Thông tin, tuyên truyền phòng, chống ma túy và giám sát thực hiện Chương trình"
03/KH-UBND 11/02/2014
V/v Tổ chức phong trào thi đua yêu nước năm 2014
38/KH-UBND 31/12/2013
V/v Triển khai thực hiện Dự án " Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính" trên địa bàn tỉnh
35/KH-UBND 23/12/2013
V/v Thanh tra toàn diện đối với các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Định
32/KH-UBND 22/11/2013
V/v Xây dựng đề án vị trí làm việc và cơ cấu ngạch công chức,cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Bình Định
30/KH-UBND 31/10/2013
V/v Tổ chức các hoạt động hưởng ứng"Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông" trên địa bạn tỉnh năm 2013
28/KH-UBND 29/10/2013
V/v Triển khai thực hiện "Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Định
27/KH-UBND 11/10/2013
V/v Tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị;sơ kết giữa nhiệm kỳ (giai đoạn 2011-2015)Chương trình mục tiêu quốc gia phòng ,chống tội phạm,phòng chống ma túy,phòng chống mua bán người
26/KH-UBND 11/10/2013
V/v Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác mở đợt vận động toàn dân giao nộp vũ khí,vật liệu nổ,công cụ hỗ trợ.
24/KH-UBND 03/09/2013
V/v Kế Hoạch Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 19/2003/NĐ-CP ngày 07/3/2003 và triển khai Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ
22/KH-UBND 29/08/2013
V/v Trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Định năm 2014
2850/UBND-KTN 19/07/2013
V/v Kế hoạch kiểm tra của Bộ Giao thông vận tải về việc thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự ATGT vận tải đường bộ và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ôtô tuyến cố định trên địa bàn tỉnh.
15/KH-UBND 24/06/2013
Tổ chức hoạt động nhân Ngày Bảo hiểm Ytế Việt Nam năm 2013
14/KH-UBND 19/06/2013
V/v Phối hợp tổ chức tiếp dân trong thời gian diễn ra các kỳ họp của Trung ương Đảng,Quốc hội,Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh
13/KH-UBND 06/06/2013
V/v Tổ chức Buổi giao lưu,gặp mặt nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2013)
12/KH-UBND 20/05/2013
V/v Tổ chức Hội nghị Sơ kết giai đoạn I của Dự án 600 Phó Chủ tịch xã
10/KH-UBND 23/04/2013
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vảo cộng đồng giai đoạn 2013-2015
22/KH-TBCĐ130 12/04/2013
V/v Thực hiện 03 đề án do Bộ Công an chủ tr2 thuộc Chương trình phòng,chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2013-2015
431/ UBND-NC 16/09/2011
V/v tham gia ý kiến góp ý xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
931/ QĐ-CTUBND 29/04/2011
Quyết định v/v ban hành Kế hoạch trienr khai thực hiện Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của THủ tướng Chính phủ
14/ KH-TBCĐ 130 26/04/2011
Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 42/KH-BCĐ ngày 15/3/2011 của Ban Chỉ đạo 130 Chính phủ về thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm mua bán người
12/ KH-BCĐ 138 25/04/2011
Thực hiện Nghị Quyết số 09/CP và Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ năm 2011 trên địa bàn tỉnh
11/ KH-BCĐ 139 22/04/2011
Phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bình Định
4/ KH-HĐPH 03/03/2011
Triển khai công tác năm 2011 của HĐPHCTPBGDPL tỉnh
32/ KH-BCĐ 01/06/2010
Mở đợt cao điểm phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh
30/ KH-TBCĐ 130 25/05/2010
Sơ kết thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em 6 tháng đầu năm 2010
28/ KH-HNKTQT 19/05/2010
Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Bình Định năm 2010
Trang
Hiển thị trang: 7 trong tổng số 9 trang.