Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
40/ KH-UBND 23/12/2005
Tổ chức rà soát các quy định của pháp luật dân sự hiện hành để sửa đổi bổ sung hoặc hủy bỏ các văn bản pháp luật không còn phù hợp, ban hành các văn bản mới để triển khai thi hành Bộ luật Dân sự trên địa bàn tỉnh
34/ KH-UBND 06/10/2005
Triển khai thực hiện Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18/3/ 2005 của Chính phủ và Thông tư số 09/2005/TT-BCA ngày 05/9/2005 của Bộ Công an quy định và hướng dẫn một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng.
121/ TB-UBND 10/08/2005
Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Bình tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2004 và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2005 của ngành Thuế tỉnh Bình Định
27/ KH-UBND 26/07/2005
Triển khai thực hiện vận động toàn dân tham gia mua trái phiếu Chính phủ để đầu tư xây dựng một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước trên địa bàn tỉnh Bình Định
1638/ UBND - CN 06/07/2005
V/v làm việc với UBND huyện Vĩnh Thạnh để thống nhất các vấn đề cụ thể có liên quan đến DA xây dựng Nhà máy thuỷ điện Trà Xom
11/ KH-UB 11/05/2005
TỔNG KẾT PHONG TRÀO QUẦN CHÚNG BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC VÀ NHÂN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN 5 NĂM (2001 - 2005).
14/ KH-UBND 03/05/2005
Triển khai thực hiện Chỉ thị 09/2005/CT-TTg ngày 05/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
8/ KH-UB 28/04/2005
Triển khai thực hiện cuộc vận động toàn dân tham gia mua Công trái giáo dục năm 2005 trên địa bàn tỉnh Bình Định
7/ KH-UBND 12/04/2005
Tổnh kết 8 năm (1997-2004)thực hiện Nghị định 51/CP của Chính phủ về đăng ký quản lý hộ khẩu
20/ KH-BCD 05/04/2005
Phân bổ kinh phí thực hiện công tác phòng, chống ma tuý của tỉnh năm 2005
Trang
Hiển thị trang: 9 trong tổng số 9 trang.