Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
97/ GCN-CTUBND 01/11/2005
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ CHO Công ty TNHH Sông Kôn Granite
93/ GCN-CTUBND 20/10/2005
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ CHO Công ty TNHH An Phú
92/ GCN-CTUBND 20/10/2005
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ CHO Công ty TNHH Sản xuất thương mại Minh Đạt
91/ GCN-CTUBND 20/10/2005
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ CHO Công ty cổ phần Vận tải - Công nghiệp tàu thủy Bình Định
90/ GCN-CTUBND 20/10/2005
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ CHO HTX Kinh doanh dịch vụ điện xã Nhơn Phúc
89/ GCN-CTUBND 11/10/2005
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ CHO Công ty cổ phần Sản xuất và thương mại Thăng Long
88/ GCN-CTUBND 10/10/2005
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ CHO Công ty TNHH Vạn Thắng
87/ GCN-CTUBND 10/10/2005
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ CHO Doanh nghiệp tư nhân Minh Phước
86/ QĐ-CTUBND 10/10/2005
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ CHO Công ty TNHH Sản xuất và thương mại khóang sản Ban Mai
35/ KH-UBND 10/10/2005
Thực hiện công tác rà soát hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật năm 2004
83/ GCNĐCTUBN 26/09/2005
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ CHO Công ty TNHH Thương mại Chế biến nông sản Đồng Tâm
82/ GCN-CTUBND 26/09/2005
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ CHO Công ty TNHH TM Ánh Vy
81/ GCN-CTUBND 26/09/2005
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ CHO Công ty TNHH Thành Vinh
79/ GCN-CTUBND 14/09/2005
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ CHO HTX Dịch vụ điện xã Cát Lâm
76/ GCN-CTUBND 08/09/2005
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ CHO Công ty TNHH Duy Tuấn
75/ GCN-CTUBND 05/09/2005
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ CHO Công ty TNHH Giấy Bình Định
73/ GCN-CTUBND 05/09/2005
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ CHO Công ty TNHH Thương mại Khang Dương
31/ KH-UB 26/08/2005
Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 62-CT/TW của Bộ Chính trị(khoá VIII), Nghị định số 15/2001/NĐ-CP của Chính phủ về giáo dục quốc phòng
30/ KH-UBND 25/08/2005
Đón tiếp và làm việc với đồng chí PGS TS Nguyễn Tất Thắng Giám đốc Bệnh viện Giao thông vận tải 1
71/ GCN-UBND 17/08/2005
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ CHO CÔNG TY TNHH TRUNG HIỆP
68/ GCN-CTUBND 01/08/2005
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ CHO Công ty TNHH Hòang Hưng
65/ GCN-CTUBND 01/08/2005
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ CHO CÔNG TY TNHH THÀNH VY
59/ GCN-CTUBND 30/06/2005
Cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư cho Công ty TNHH Hoàng Thiện
58/ GCN-CTUBND 30/06/2005
Cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư cho DNTN Thành Đạt
6/ CĐ- CTUB 27/06/2005
Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh
17/ KH-UBND 23/06/2005
Kỷ niệm 58 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2005).
14/ KH-UBND 03/06/2005
Kế hoạch triển khai Chỉ thị Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
26/ KH-UBND 24/05/2005
Phân bổ kinh phí thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm của tỉnh Bình Định năm 2005
66/ 2005/QĐ-UB 19/05/2005
Ban hành cơ chế thu, chi tài chính của Công ty Phát triển hạ tầng các KCN Bình Định
184/ UB-NC 24/01/2005
V/v ủy quyền tham gia tố tụng trong vụ án hành chính
Trang
Hiển thị trang: 10 trong tổng số 10 trang.