Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
16/ UBND-TH 28/11/2005
ĐIỆN số 2: V/v triển khai sản xuất vụ Đông xuân 2005-2006
15/ UBND-TH 25/11/2005
ĐIỆN số 1: V/v triển khai sản xuất vụ Đông xuân 2005-2006
14/ UBND-TH 25/11/2005
V/v triển khai các biện pháp phòng chống bịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người
101/ GCN-CTUBND 21/11/2005
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ CHO Doanh nghiệp tư nhân Hiền Hòa
97/ GCN-CTUBND 01/11/2005
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ CHO Công ty TNHH Sông Kôn Granite
93/ GCN-CTUBND 20/10/2005
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ CHO Công ty TNHH An Phú
92/ GCN-CTUBND 20/10/2005
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ CHO Công ty TNHH Sản xuất thương mại Minh Đạt
91/ GCN-CTUBND 20/10/2005
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ CHO Công ty cổ phần Vận tải - Công nghiệp tàu thủy Bình Định
90/ GCN-CTUBND 20/10/2005
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ CHO HTX Kinh doanh dịch vụ điện xã Nhơn Phúc
89/ GCN-CTUBND 11/10/2005
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ CHO Công ty cổ phần Sản xuất và thương mại Thăng Long
88/ GCN-CTUBND 10/10/2005
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ CHO Công ty TNHH Vạn Thắng
87/ GCN-CTUBND 10/10/2005
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ CHO Doanh nghiệp tư nhân Minh Phước
86/ QĐ-CTUBND 10/10/2005
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ CHO Công ty TNHH Sản xuất và thương mại khóang sản Ban Mai
35/ KH-UBND 10/10/2005
Thực hiện công tác rà soát hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật năm 2004
83/ GCNĐCTUBN 26/09/2005
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ CHO Công ty TNHH Thương mại Chế biến nông sản Đồng Tâm
82/ GCN-CTUBND 26/09/2005
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ CHO Công ty TNHH TM Ánh Vy
81/ GCN-CTUBND 26/09/2005
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ CHO Công ty TNHH Thành Vinh
79/ GCN-CTUBND 14/09/2005
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ CHO HTX Dịch vụ điện xã Cát Lâm
76/ GCN-CTUBND 08/09/2005
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ CHO Công ty TNHH Duy Tuấn
75/ GCN-CTUBND 05/09/2005
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ CHO Công ty TNHH Giấy Bình Định
73/ GCN-CTUBND 05/09/2005
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ CHO Công ty TNHH Thương mại Khang Dương
31/ KH-UB 26/08/2005
Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 62-CT/TW của Bộ Chính trị(khoá VIII), Nghị định số 15/2001/NĐ-CP của Chính phủ về giáo dục quốc phòng
30/ KH-UBND 25/08/2005
Đón tiếp và làm việc với đồng chí PGS TS Nguyễn Tất Thắng Giám đốc Bệnh viện Giao thông vận tải 1
71/ GCN-UBND 17/08/2005
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ CHO CÔNG TY TNHH TRUNG HIỆP
68/ GCN-CTUBND 01/08/2005
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ CHO Công ty TNHH Hòang Hưng
65/ GCN-CTUBND 01/08/2005
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ CHO CÔNG TY TNHH THÀNH VY
59/ GCN-CTUBND 30/06/2005
Cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư cho Công ty TNHH Hoàng Thiện
58/ GCN-CTUBND 30/06/2005
Cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư cho DNTN Thành Đạt
6/ CĐ- CTUB 27/06/2005
Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh
17/ KH-UBND 23/06/2005
Kỷ niệm 58 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2005).
Trang
Hiển thị trang: 11 trong tổng số 12 trang.