Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
419/ UBND-NC 13/02/2008
V/v ủy quyền tham gia tố tụng trong vụ án hình sự
2/ CĐ-CTUBND 30/01/2008
Về cấm đốt pháo, an toàn giao thông
1/ 2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC 29/01/2008
Hướng dẫn thủ tục và mức hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sĩ.
1/ 2008/CT-NHNN 29/01/2008
Tăng cường chỉ đạo công tác thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân
3/ 2008/NĐ-CP 07/01/2008
Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
4/ 2008/TTLT-BTC-TTCP 04/01/2008
Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của các cơ quan thanh tra nhà nước
2/ 2008/NĐ-CP 04/01/2008
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật công chứng
3/ 2008/TTLT-BTC-UBTWMTTQVN 03/01/2008
Hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội tư vấn thuộc Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quộc Việt Nam và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh
1/ 2008/TT-BTC 03/01/2008
Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đối với việc thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về Đa dạng sinh học đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 thực hiện Công ước Đa dạng sinh học và Nghị định thư Cartagena về An toàn sinh học.
2/ 2008/TT-BXD 02/01/2008
Hướng dẫn và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng thuộc chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010
191/ 2007/NĐ-CP 31/12/2007
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón
160/ 2007/TTLT/BTC-BQP-BCT 31/12/2007
Hướng dẫn giao, nhận và hoàn trả vốn đầu tư lưới điện của các đơn vị quân đội cho ngành điện quản lý
6/ 2007/TTLT-BNV-BTC 28/12/2007
Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng từ ngày 01/01/2008 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng
33/ 2007/CT-TTg 28/12/2007
Chỉ thị về một số biện pháp cấp bách điều hành các hồ chứa nước thủy điện trong mùa khô và việc đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2007-2008
32/ 2007/TTLT-BCA-BGTVT 28/12/2007
Hướng dẫn về việc đăng ký, quản lý và lưu hành phương tiện giao thông cơ giới đường bộ dùng cho thương binh và người tàn tật
31/ 2007/TTLT-BCA-BGTVT 28/12/2007
Hướng dẫn việc xoá sổ đăng ký, thu hồi biển số của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ hết niên hạn sử dụng
158/ 2007/TTLT-BTC-BTP 28/12/2007
Hướng dẫn về quản lý và sử dụng kinh phí hổ trợ cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
10/ 2007/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC 28/12/2007
Hướng dẫn áp dụng một số quy định về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.
188/ 2007/NĐ-CP 27/12/2007
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế
12/ 2007/TTLT-BTNMT-BNV 27/12/2007
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước
44/ CĐ-BNN 26/12/2007
Củng cố các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm, dịch bệnh ở gia súc, ngăn chặn dịch xảy ra trong tháng trước và sau Tết Mậu Tý
187/ 2007/NĐCP 25/12/2007
Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông
187/ 2007/NĐCP 25/12/2007
Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông
11/ 2007/TT-BTNMT 25/12/2007
Thông tư Hướng dẫn cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng
154/ 2007/TT-BTC 18/12/2007
Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc năm 2008
153/ 2007/TT-BTC 17/12/2007
Sửa đổi một số điểm của thông tư số 81/2006/TT-BTC ngày 06/9/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính
152/ 2007/TTLT/BTC-BKHCN 17/12/2007
Hướng dẫn quản lý tài chính đối với hoạt động tổ chức Chợ công nghệ và thiết bị (Techmart)
2936/ KL-CTUBND 03/10/2006
Việc quản lý đầu tư xây dựng công trình Hồ Hà Nhe thuộc dự án di dân và tái định cư Hồ Định Bình.
2339/ KL-CTUBND 16/08/2006
Về việc quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc chương trình kiên cố hoá trường học, lớp học trên địa bàn tỉnh Bình Định
53/ QC 01/06/2006
Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ban hành kèm theo QĐ 53/2006/QĐ-UBND
Hiển thị trang: 7 trong tổng số 11 trang.