Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
98/2000/QĐ-UB 14/12/2000
V/v kiện toàn Ban chỉ đạo Phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên
98/ 2000/QĐ-UB 14/12/2000
V/v kiện toàn Ban chỉ đạo Phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên
97/2000/QĐ-UB 12/12/2000
V/v Giải thể DNNN: Công ty Cà phê - Chè xuất khẩu Bình Định
97/ 2000/QĐ-UB 12/12/2000
Giải thể DNNN: Công ty Cà phê - Chè xuất khẩu Bình Định
96/2000/QĐ-UB 07/12/2000
V/v quy định mức hỗ trợ chi phí đào tạo nghề ngắn ngày cho số lao động nông nghiệp phải chuyển làm nghề khác do bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp
96/ 2000/QĐ-UB 07/12/2000
V/v quy định mức hỗ trợ chi phí đào tạo nghề ngắn ngày cho số lao động nông nghiệp phải chuyển làm nghề khác do bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp
95/2000/QĐ-UB 06/12/2000
V/v sửa đổi quy định giá thóc thu thủy lợi phí năm 2000
95/ 2000/QĐ-UB 06/12/2000
V/v sửa đổi quy định giá thóc thu thủy lợi phí năm 2000
94/2000/QĐ-UB 24/11/2000
V/v bổ sung sửa đổi giá tối thiểu để tính thuế tài nguyên
94/ 2000/QĐ-UB 24/11/2000
V/v bổ sung sửa đổi giá tối thiểu để tính thuế tài nguyên
93/2000/QĐ-UB 14/11/2000
V/v bổ sung quy định mức khoán sản lượng khai thác thủy sản
93/ 2000/QĐ-UB 14/11/2000
V/v bổ sung quy định mức khoán sản lượng khai thác thủy sản
92/2000/QĐ-UB 10/11/2000
V/v ban hành đơn giá xây dựng cấp thoát nước ngoài nhà tại tỉnh Bình Định
92/ 2000/QĐ-UB 10/11/2000
V/v ban hành đơn giá xây dựng cấp thoát nước ngoài nhà tại tỉnh Bình Định
89/2000/QĐ-UB 30/10/2000
V/v quy định giá bán nước máy
89/ 2000/QĐ-UB 30/10/2000
V/v quy định giá bán nước máy
88/2000/QĐ-UB 25/10/2000
V/v Chuyển cơ sở II thuộc Công ty Xây lắp điện An Nhơn thành Công ty cổ phần
88/ 2000/QĐ-UB 25/10/2000
V/v Chuyển cơ sở II thuộc Công ty Xây lắp điện An Nhơn thành Công ty cổ phần
87/2000/QĐ-UB 23/10/2000
V/v quy định mức thu - chi công tác đăng kiểm xe chế độ trên địa bàn tỉnh Bình Định
87/ 2000/QĐ-UB 23/10/2000
V/v quy định mức thu - chi công tác đăng kiểm xe chế độ trên địa bàn tỉnh Bình Định
86/2000/QĐ-UB 13/10/2000
V/v Phê duyệt các mức chi phí phục vụ cho hoạt động của Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Định
86/ 2000/QĐ-UB 13/10/2000
Phê duyệt các mức chi phí phục vụ cho hoạt động của Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Định
85/2000/QĐ-UB 11/10/2000
V/v thành lập Ban chỉ đạo Dự án cấp nước và vệ sinh thành phố Quy Nhơn
85/ 2000/QĐ-UB 11/10/2000
V/v thành lập Ban chỉ đạo Dự án cấp nước và vệ sinh thành phố Quy Nhơn
91/2000/QĐ-UB 08/10/2000
V/v chuyển xí nghiệp Nhựa Quy Nhơn thuộc Tổng Công ty Sản xuất - Đầu tư - Dịch vụ xuất nhập khẩu Bình Định thành Công ty cổ phần
91/ 2000/QĐ-UB 08/10/2000
V/v chuyển xí nghiệp Nhựa Quy Nhơn thuộc Tổng Công ty Sản xuất - Đầu tư - Dịch vụ xuất nhập khẩu Bình Định thành Công ty cổ phần
91/ 2000/QĐ-UB 08/10/2000
V/v chuyển xí nghiệp Nhựa Quy Nhơn thuộc Tổng Công ty Sản xuất - Đầu tư - Dịch vụ xuất nhập khẩu Bình Định thành Công ty cổ phần
90/2000/QĐ-UB 03/10/2000
V/v quy định giá thóc thu thủy lợi phí vụ mùa năm 2000
90/ 2000/QĐ-UB 03/10/2000
V/v quy định giá thóc thu thủy lợi phí vụ mùa năm 2000
84/2000/QĐ-UB 03/10/2000
V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên
Hiển thị trang: 623 trong tổng số 636 trang.