Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
90/ 1998/QĐ-UB 20/10/1998
V/v kiện toàn Ban bảo vệ sức khoẻ tỉnh Bình Định
89/ 1998/QĐ-UB 19/10/1998
Thành lập doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích Công ty Điện ảnh băng hình Bình Định
88/1998/QĐ - UB 09/10/1998
V/v ban hành Danh mục số 02 các cơ quan thuộc diện nộp lưu hồ sơ tài liệu vào Trung tâm lưu trữ tỉnh Bình Định
88/ 1998/QĐ-UB 09/10/1998
V/v ban hành Danh mục số 02 các cơ quan thuộc diện nộp lưu hồ sơ tài liệu vào Trung tâm lưu trữ tỉnh Bình Định
87/ 1998/QĐ-UB 09/10/1998
Thành lập Hội đồng tiếp dân định kỳ của UBND tỉnh Bình Định
86/ 1998/QĐ-UB 09/10/1998
Ban hành nội quy tiếp công dân của UBND tỉnh Bình Định
85/ 1998/QĐ-UB 07/10/1998
V/v quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Mùa năm 1998
84/ 1998/QĐ-UB 03/10/1998
V/v thành lập Ban chỉ đạo phổ cập trung học cơ sở
83/ 1998/QĐ-UB 26/09/1998
V/v thành lập Ban chỉ đạo hoạt động y học cổ truyền Tỉnh Bình Định
82/ 1998/QĐ-UB 26/09/1998
V/v ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và quan hệ công tác của Văn phòng HĐND và UBND tỉnh
81/ 1998/QĐ-UB 26/09/1998
V/v thành lập Chi cục phát triển lâm nghiệp
80/ 1998/QĐ-UB 14/09/1998
V/v thành lập Ban an toàn giao thông tỉnh Bình Định
79/ 1998/QĐ-UB 12/09/1998
V/v thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn
78/ 1998/QĐ-UB 12/09/1998
V/v kiện toàn Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh Bình Định
77/ 1998/QĐ-UB 26/08/1998
V/v thành lập DNNN hoạt động công ích: Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bình Định
76/ 1998/QĐ-Ub 26/08/1998
V/v thành lập doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích Công ty Quản lý giao thông thủy bộ Bình Định
75/ 1998/QĐ-UB 26/08/1998
V/v quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho các học viên tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, thành phố
74/1998/QĐ-UB 26/08/1998
V/v ban hành Quy định tạm thời một số chế độ ưu đãi đối với cán bộ, giáo viên, học sinh của ngành giáo dục - đào tạo Bình Định
74/ 1998/QĐ-UB 26/08/1998
V/v ban hành Quy định tạm thời một số chế độ ưu đãi đối với cán bộ, giáo viên, học sinh của ngành giáo dục - đào tạo Bình Định
73/ 1998/QĐ-UB 24/08/1998
V/v quy định mức thu học phí, quỹ xây dựng trường học năm học 1998-1999
72/ 1998/QĐ-UB 24/08/1998
V/v thành lập Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch hành động “Bảo vệ đặc biệt trẻ em trước các tệ nạn xã hội” từ năm 1998 - 2000
71/ 1998/QĐ-UB 24/08/1998
V/v thành lập Xí nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu Nhơn Phú
70/ 1998/QĐ-UB 24/08/1998
V/v thành lập Phòng Quản lý Đào tạo nghề thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
69/ 1998/QĐ-UB 24/08/1998
V/v thành lập đơn vị hoạt động công ích phục vụ miền núiXí nghiệp Thương mại - Dịch vụ miền núi trực thuộc Công ty Thương nghiệp tổng hợp Bình Định
68/1998/QĐ-UB 21/08/1998
V/v quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa và giám định nội dung văn hóa phẩm mậu dịch và phi mậu dịch
68/ 1998/QĐ-UB 21/08/1998
V/v quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa và giám định nội dung văn hóa phẩm mậu dịch và phi mậu dịch
67/ 1998/QĐ-UB 18/08/1998
V/v thành lập Phòng chế biến nông lâm sản và ngành nghề nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT
66/ 1998/QĐ-UB 13/08/1998
V/v thành lập Ban chỉ đạo đổi mới quản lý doanh nghiệp tỉnh Bình Định
65/ 1998/QĐ-UB 08/08/1998
Về số lượng cán bộ xã, phường, thị trấn
64/ 1998/QĐ-UB 07/08/1998
Về mức hoạt động phí của cấp Phó đoàn thể ở xã, phường, thị trấn
Hiển thị trang: 627 trong tổng số 630 trang.