Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
13/ 2004/ QĐ-UB` 04/02/2004
V/v đổi tên Trung tâm Kỹ thuật - Dịch vụ địa chính thành Trung tâm Kỹ thuật - Dịch vụ tài nguyên và môi trường
12/ 2004/ QĐ-UB 03/02/2004
V/v ban hành quy định về tiêu chuẩn cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn
11/ 2004/ QĐ-UB 02/02/2004
V/v bãi bỏ chính sách hỗ trợ lãi suất đầu tư đối với các dự án trồng rừng nguyên liệu giấy và gỗ
10/ 2004/ QĐ-UB 30/01/2004
V/v thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định
9/ 2004/QĐ-UB 29/01/2004
V/v bãi bỏ Quyết định số 69/2003/QĐ-UB ngày 07/4/2003 của UBND tỉnh
8/ 2004/QĐ-UB 28/01/2004
V/v thành lập Trung tâm Dạy nghề Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định
227/ QĐ-CTUB 28/01/2004
V/v bổ sung thành viên Ban chỉ đạo Hội chợ triễn lãm công nghệ-thiết bị Quy Nhơn năm 2005
7/ 2004/QĐ-UB 15/01/2004
V/v thành lập Hội đồng bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Bình Định khóa X, nhiệm kỳ 2004 - 2009
6/ 2004/QĐ-UB 14/01/2004
V/v thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh
5/ 2004/ QĐ-UB 13/01/2004
/v thành lập Phòng Dự án khu kinh tế Nhơn Hội thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp
4/ 2004/ QĐ-UB 07/01/2004
Chương trình công tác trọng tâm thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ năm 2004
3/ 2004/ QĐ-UB 07/01/2004
V/v Quy định việc mua sắm mới xe ôtô con phục vụ công tác của các huyện, thành phố thuộc tỉnh
2/ 2004/QĐ - UB 05/01/2004
V/v điều chỉnh thay thế Khoản 1, Điều 13 của Quy định Một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định số 6/2002/QĐ-UB ngày 26/6/2002 của UBND tỉnh
1/ 2004/QĐ-UB 02/01/2004
Về việc ban hành và bổ sung một số loại phí trên địa bàn tỉnh
209/ 2003/QĐ-UB 31/12/2003
Về việc phê duyệt dự án Quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn thành phố Quy Nhơn và các Thị trấn lớn tỉnh Bình Định giai đoạn 2003 -2010.
208/ 2003/QĐ-UB 31/12/2003
V/v Ban hành bảng giá bổ sung, sửa đổi giá tối thiểu để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh
207/ 2003/QĐ-UB 26/12/2003
V/v ban hành Bảng giá tối thiểu một số loại xe gắn máy 2 bánh để tính lệ phí trước bạ
206/ 2003/QĐ-UB 25/12/2003
V/v quy định mức đầu tư từ ngân sách tỉnh cho các công trình thủy lợi
205/ /2003/QĐ-UB 24/12/2003
V/v quy định hạn mức đất ở cho các trường hợp đã sử dụng đất trước ngày 19/4/1990 trên địa bàn tỉnh Bình Định
204/ /2003/QĐ-UB 24/12/2003
V/v quy định giá cá loại 5 để tính thuế đối với hoạt động khai thác thủy sản năm 2004
203/ 2003/QĐ-UB 23/12/2003
Về một số chủ trương, giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2004
202/ /2003/QĐ-UB 23/12/2003
V/v ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách cho các cấp chính quyền địa phương từ năm 2004 đến năm 2006
201/ 2003/QĐ-UB 22/12/2003
Về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2004
200/ 2003/QĐ-UB 22/12/2003
Về việc giao dự toán ngân sách địa phương năm 2004
194/ 2003/QĐ-UB 05/12/2003
V/v đổi tên Ban Tổ chức Chính quyền thành Sở Nội vụ tỉnh Bình Định
193/ 2003/QĐ-UB 02/12/2003
V/v ban hành bộ đơn giá xây dựng cơ bản 2003 tỉnh Bình Định
192/ 2003/QĐ-UB 01/12/2003
V/v thành lập Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND huyện, thành phố
191/ 2003/ QĐ-UB 25/11/2003
V/v chuyển nhiệm vụ làm đầu mối về Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Bình Định
190/ 2003/QĐ-UB 25/11/2003
V/v thành lập Đội bảo vệ Khu công nghiệp Phú Tài thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Định
189/ 2003/QĐ-UB 25/11/2003
V/v điều chỉnh đơn giá đất tại Khu quy hoạch đường Tây Sơn (cạnh trụ sở UBND phường Quang Trung)
Hiển thị trang: 628 trong tổng số 660 trang.