Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
419/ QĐ-CTUBND 17/02/2005
V/v phê duyệt Dự án khả thi Công trình: Tiểu dự án cấp nước 9 thị trấn tỉnh Bình Định
58/ QĐ-UB 16/02/2005
Cho phép: Lê Hồng Thúy cải chính chữ đệm
57/ QĐ-UB 16/02/2005
Cho phép: Vũ Thị Huyền cải chính ngày và tháng sinh
56/ QĐ-UB 16/02/2005
Cho phép: Nguyễn Trọng Vũ cải chính tháng và năm sinh
55/ QĐ-UB 16/02/2005
Cho phép: Trương Thị Bích Nga cải chính ngày sinh
54/ QĐ-UB 16/02/2005
Cho phép: Phạm Dẹo cải chính tên và chữ đệm
404/ QĐ-CTUB 16/02/2005
Về việc giao chỉ tiêu huấn luyện và kiểm tra sẵn sàng chiến đấu quân nhân dự bị năm 2005
401/ QĐ - CTUB 16/02/2005
Về việc bổ sung kinh phí cho Sở Y tế mua sắm trang thiết bị phục vụ dịch cúm gia cầm
28/ 2005/QĐ-UB 16/02/2005
Về việc ban hành Quy định nguồn tài sản bán đấu giá thuộc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản
53/ QĐ-UB 15/02/2005
V/v phân công nhiệm vụ chuẩn bị nội dung các báo cáo, đề án để trình tại các Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2005
389/ QĐ-CTUBND 14/02/2005
V/v phê duyệt kế hoạch vốn sự nghiệp giao thông năm 2005
388/ QĐ-CTUBND 14/02/2005
V/v Phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu và bảng khung điểm tiêu chuẩn đánh giá xếp hạng hồ sơ dự thầu xây lắp Hạng mục: Đường giao thông (đoạn từ ngã ba đường Kim Đồng đến Eo Sân bay) Công trình: Đường Xuân Diệu, thành phố Quy Nhơn
387/ QĐ-CTUB 14/02/2005
V/v tịch thu 05 xe Hon đa @ và 47 xe Piaggio hiện Công ty Sản xuất XNK.TTCN Miền Trung đang quản lý
385/ QĐ - CTUB 14/02/2005
V/v cấp bổ sung kinh phí cho Đài Phát thanh Truyền hình để thực hiện công tác tuyên truyền và đưa tin các hoạt động của tỉnh nhân dịp tết Nguyên đán Ất Dậu - 2005
27/ 2005/QĐ-UB 14/02/2005
V/v kiện toàn tổ chức các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ban Tôn giáo
26/ 2005/QĐ-UB 07/02/2005
V/v ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục - Đào tạo
25/ 2005/QĐ-UB 07/02/2005
/v quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Định
52/ QĐ-UB 04/02/2005
V/v thay đổi Chủ tịch Hội đồng bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng xây dựng các KCN Bình Định
51/ QĐ-UB 04/02/2005
V/v giao trách nhiệm cho Sở Thương mại và Du lịch tỉnh tổ chức thực hiện Quyết định số 0027/2005/QĐ-BTM ngày 07/01/2005 và Quyết định số 0028/2005/QĐ-BTM ngày 07/01/2005 của Bộ Thương mại
51/ QĐ-UB 04/02/2005
V/v giao trách nhiệm cho Sở Thương mại và Du lịch tỉnh tổ chức thực hiện Quyết định số 0027/2005/QĐ-BTM ngày 07/01/2005 và Quyết định số 0028/2005/QĐ-BTM ngày 07/01/2005 của Bộ Thương mại
352/ QĐ-CTUBND 04/02/2005
Uỷ quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thành phố ra Quyết định tiêu huỷ đàn gia cầm, sản phẩm gia cầm bị nhiễm H5N1.
24/ 2005/QĐ-UB 04/02/2005
V/v quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư trong nước trên địa bàn tỉnh Bình Định
23/ 2005/QĐ-UB 04/02/2005
V/v sửa đổi, bổ sung bảng giá tối thiểu vỏ tàu thuyền, máy thủy để tính lệ phí trước bạ.
347/ QĐ- CTUB 03/02/2005
V/v thành lập Tổ chuyên gia đánh giá xếp hạng hồ sơ dự thầu xây lắp Dự án: Khôi phục và nâng cấp hệ thống đê Đông tỉnh Bình Định
50/ QĐ-UB 02/02/2005
Về việc cho phép trả lại giấy phép khai thác khoáng sản
343/ QĐ-CTUB 02/02/2005
Chỉ định thầu tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Nâng cấp đê Huỳnh Giảng, huyện Tuy Phước, thuộc hệ thống đê Đông, tỉnh Bình Định.
342/ QĐ-CTUBND 02/02/2005
V/v chỉ định thầu xây lắp Hạng mục: Di dời tuyến ống D200 từ cọc 84 đến cọc 104 để thi công ống truyền tải D 600 thuộc gói thầu B/00/ICB/CW1B Dự án: Cấp nước và vệ sinh thành phố Quy Nhơn
49/ QĐ-UB 01/02/2005
Cho phép: Phạm Đình Tuyên cải chính năm sinh
48/ QĐ-UBND 01/02/2005
Cho phép: Trần Văn Chiến cải chính họ theo họ cha
47/ QĐ-UB 01/02/2005
Cho phép Trần Văn Phúc cải chính ngày và năm sinh
Hiển thị trang: 645 trong tổng số 694 trang.