Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
53/ 1998/QĐ-UB 03/07/1998
V/v thành lập Hội đồng tư vấn đặc xá tỉnh Bình Định
52/ 1998/QĐ-UB 01/07/1998
V/v thành lập Văn phòng liên lạc của UBND tỉnh Bình Định tại thành phố Hồ Chí Minh
51/ 1998/QĐ-UB 01/07/1998
V/v thành lập Văn phòng liên lạc của UBND tỉnh Bình Định tại thành phố Hà Nội
50/ 1998/QĐ-UB 29/06/1998
V/v kiện toàn Ban chỉ đạo thanh toán nợ Giai đoạn II của tỉnh Bình Định
49/ 1998 23/06/1998
V/v ban hành quy định tạm thời quy trình thẩm định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa
48/1998/QĐ-UB 22/06/1998
V/v mức huy động đóng góp để xây dựng phát triển giao thông đường bộ tại xã, phường, thị trấn
48/ 1998/QĐ-UB 22/06/1998
V/v mức huy động đóng góp để xây dựng phát triển giao thông đường bộ tại xã, phường, thị trấn
47/ 1998/QĐ-UB 18/06/1998
V/v quy định tạm thời mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá và giám định nội dung văn hoá phẩm mậu dịch và phi mậu dịch
46/ 1998/QĐ-UB 18/06/1998
V/v công nhận BCH Hiệp hội thủy sản tỉnh Bình Định và phê duyệt quy chế tổ chức hoạt động của Hiệp hội thủy sản Bình Định
45/ 1998/QĐ-UB 18/06/1998
V/v cho phép thành lập Hiệp hội Thủy sản tỉnh Bình Định
44/1998/QĐ - UB 18/06/1998
V/v giao chỉ tiêu thu lập Quỹ phòng chống bão lụt năm 1998
44/ 1998/QĐ-UB 18/06/1998
V/v giao chỉ tiêu thu lập Quỹ phòng chống bão lụt năm 1998
43/ 1998/QĐ-UB 18/06/1998
V/v thành lập Văn phòng HĐND và UBND tỉnh Bình Định
42/1998/QĐ-UB 15/06/1998
V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1929/QĐ-UB ngày 23/7/1997 của UBND tỉnh Bình Định
42/ 1998/QĐ-UB 15/06/1998
V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1929/QĐ-UB ngày 23/7/1997 của UBND tỉnh Bình Định
41/ 1998/QĐ-UB 13/06/1998
V/v thành lập Trường PTTH Ngô Mây
40/ 1998/QĐ-UB 12/06/1998
V/v ban hành bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Địa chính
39/ 1998/QĐ-UB 08/06/1998
V/v thành lập Trung tâm lưu trữ tỉnh Bình Định
38/ 1998/QĐ-UB 08/06/1998
V/v ban hành bảng giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước đối với khối sản xuất kinh doanh
37/ 1998/QĐ-UB 03/06/1998
V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng dự án mở rộng Cảng biển nước sâu Quy Nhơn gắn với xây dựng khu kinh tế mở Nhơn Hội
36/ 1998/QĐ-UB 01/06/1998
V/v phân cấp thẩm quyền quyết định xếp lương và nâng bậc lương của công nhân, viên chức trong các doanh nghiệp
35/ 1998/QĐ-UB 01/06/1998
V/v quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Hè thu năm 1998
34/ 1998/QĐ-UB 30/05/1998
Ban hành Quy định về việc giao ổn định lâu dài quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp cho các hộ gia đình,cá nhân ở các xã miền núi
33/ 1998/QĐ-UB 26/05/1998
V/v Ban hành danh mục ngành nghề và các xã được hưởng ưu đãi đầu tư theo Quyết định số 477/1998/QĐ-UB
32/ 1998/QĐ-UB 26/05/1998
V/v ban hành Quy định về quản lý và cho vay vốn để phát triển CN và TTCN ngoài quốc doanh từ Quỹ Đầu tư phát triển Bình Định
31/ 1998/QĐ-UB 23/05/1998
V/v thành lập Ban chỉ đạo sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Bình Định
30/ 1998/QĐ-UB 19/05/1998
V/v thành lập Trung tâm trợ giúp pháp lý của Nhà nước tỉnh Bình Định
29/ 1998/QĐ-UB 15/05/1998
V/v thành lập Ban quản lý dự án thuỷ lợi kênh mương Thuận Ninh thuộc dự án hạ tầng nông thôn tỉnh Bình Định
28/ 1998/QĐ-UB 13/05/1998
V/v bổ sung thành viên Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết tỉnh
27/ 1998/QĐ-UB 12/05/1998
V/v cho phép thành lập Ban Liên lạc đồng hương tỉnh Quảng Bình tại tỉnh Bình Định
Hiển thị trang: 645 trong tổng số 647 trang.