Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 2421
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 456555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số kiệu Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
26/ 1998/QĐ-UB 12/05/1998
V/v cho phép thành lập Ban Liên lạc Bộ đội Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định
25/ 1998/QĐ-UB 12/05/1998
V/v thành lập Trường PTTH Bình Dương
24/ 1998/QĐ-UB 12/05/1998
V/v thành lập Trường PTTH Võ Xán
23/ 1998/QĐ-UB 12/05/1998
V/v thành lập Trường PTTH Chu Văn An
22/ 1998/QĐ-UB 12/05/1998
V/v thành lập Trường PTTH Nguyễn Bỉnh Khiêm
21/ 1998/QĐ-UB 11/05/1998
V/v phê duyệt bộ thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1998
20/ 1998/QĐ-UB 11/05/1998
V/v phê duyệt quyết toán thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1997
19/ 1998/QĐ-UB 11/05/1998
V/v bổ sung thành viên Ban chỉ đạo thanh tra việc chi trả chế độ trợ cấp đối với các đối lượng chính sách tại các xã, phường, thị trấn
18/ 1998/QĐ-UB 09/05/1998
V/v thành lập Ban chỉ đạo cuộc thi sáng tác ca khúc về Bình Định 1997 - 1999
17/ 1998/QĐ-UB 08/05/1998
V/v quy định mức thu lệ phí thi tốt nghiệp, tuyển sinh các cấp học phổ thông năm học 1997 - 1998
16/ 1998/QĐ-UB 07/05/1998
V/v thành lập Xí nghiệp chế biến lâm sản xuất khẩu Nhơn Hòa
15/ 1998/QĐ-UB 06/05/1998
V/v thành lập Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo thanh tra việc chi trả chế độ trợ cấp đối với các đối tượng chính sách
14/ 1998/QĐ-UB 06/05/1998
V/v thành lập Ban chỉ đạo thanh tra việc chi trả chế độ trợ cấp đối với các đối tượng chính sách tại các xã, phường, thị trấn trong tỉnh
13/ 1998/QĐ-UB 06/05/1998
V/v bổ sung thành viên Ban chỉ đạo cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Bình Định
12/ 1998/QĐ-UB 05/05/1998
Ban hành quy định tổ chức và hoạt động của hệ thống quản lý nhà nước về điện trên địa bàn tỉnh Bình Định
11/ 1998/QĐ-UB 05/05/1998
V/v phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính sự nghiệp năm 1998
9/ 1998/QĐ-UB 04/05/1998
V/v tổ chức Hạt (Đội) quản lý giao thông nông thôn cấp huyện
10/ 1998/QĐ-UB 04/05/1998
Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật
8/ 1998/QĐ-UB 02/05/1998
V/v thành lập Hội đồng ghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu,điều tra khảo sát nhằm sử dụng ùng đất ngập nước đầm Trà Ổ, khôi phục và phát triển nguồn lợi thuỷ sản, phát triển kinh tế xã hội khu vực đầm Trà Ổ
8/ 1998/QĐ-UB 02/05/1998
V/v thành lập Hội đồng ghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu,điều tra khảo sát nhằm sử dụng ùng đất ngập nước đầm Trà Ổ, khôi phục và phát triển nguồn lợi thuỷ sản, phát triển kinh tế xã hội khu vực đầm Trà Ổ
7/ 1998/QĐ-UB 28/04/1998
V/v thành lập phòng Tổ chức - hành chính và phòng Kinh tế tổng hợp thuộc Sở Giao thông Vận tải
7/ 1998/QĐ-UB 28/04/1998
V/v thành lập phòng Tổ chức - hành chính và phòng Kinh tế tổng hợp thuộc Sở Giao thông Vận tải
07/1998/QĐ - UB 28/04/1998
V/v thành lập phòng Tổ chức - hành chính và phòng Kinh tế tổng hợp thuộc Sở Giao thông Vận tải
5/ 1998/QĐ-h UB 25/04/1998
V/v bổ sung thành viên và Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp công tác phổ biến và giáo dục pháp luật tỉnh Bình Định
05/1998/QĐ - UB 25/04/1998
V/v bổ sung thành viên và Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp công tác phổ biến và giáo dục pháp luật tỉnh Bình Định
6/ 1998/QĐ-UB 23/04/1998
V/v cấp hỗ trợ kinh phí cho các đối tượng có công với cách mạng để cải thiện nhà ở theo Quyết định 118-TTg ngày 27/2/1996của Thủ tướng Chính phủ
4/ 1998/QĐ-UB 23/04/1998
Về việc thành lập Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão tỉnh Bình Định năm 1998
3/ 1998/QĐ-UB 23/04/1998
V/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn tín dụng đầu tư năm 1998
06/1998/QĐ - UB 23/04/1998
V/v cấp hỗ trợ kinh phí cho các đối tượng có công với cách mạng để cải thiện nhà ở theo Quyết định 118-TTg ngày 27/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ
04/1998/QĐ-UB 23/04/1998
V/v thành lập Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão tỉnh Bình Định năm 1998
Hiển thị trang: 646 trong tổng số 647 trang.