Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 3377
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 596555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
13/CT-UBND 03/07/2020
Tổ chức các Kỳ thi trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2020
121/BC-UBND 03/07/2020
Kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 782/KL-TTCP ngày 22/5/2019 của Thanh tra Chính phủ (lần 2)
4354/UBND-KT 02/07/2020
Triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa
4353/UBND-KT 02/07/2020
Tham gia góp ý Đề án kiện toàn hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025
4352/UBND-VX 02/07/2020
Giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ
4351/UBND-KT 02/07/2020
Trả lời nội dung báo đăng liên quan đến dự án Đầu tư phát triển đô thị tại Phân khu số 2, Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội
4348/UBND-VX 02/07/2020
Phổ biến Luật Giáo dục, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
4347/UBND-VX 02/07/2020
Báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ gạo cho học sinh năm học 2019 - 2020 và kế hoạch hỗ trợ gạo cho học sinh 2020 - 2021
4346/UBND-KT 02/07/2020
Một số vấn đề liên quan đến việc thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
4345/UBND-KT 02/07/2020
Báo cáo, cung cấp thông tin phục vụ xây dựng Đề án Đô thị hóa và Phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
4344/UBND-KT 02/07/2020
Đề xuất đầu tư bổ sung hạng mục phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường tại Nhà máy XLNT Nhơn Bình, Nhà máy XLNT 2A
4343/UBND-KT 02/07/2020
Đề xuất giải quyết kiến nghị của Liên danh nhà đầu tư Phúc Lộc – Thành An đối với các dự án thuộc khu đô thị hồ Phú Hòa
4342/UBND -KSTT 02/07/2020
Triển khai dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
4341/UBND-VX 02/07/2020
Tham mưu, đề xuất việc hiệp y đối với các doanh nghiệp được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2019
4340/UBND-VX 02/07/2020
Tổ chức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đại trà đại trà thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2020
4339/UBND-KT 02/07/2020
Đề xuất hỗ trợ chủ tàu tự nguyện tham gia cứu nạn trên biển
4338/UBND-KT 02/07/2020
Cung cấp số liệu Hỗ trợ nông nghiệp trong nước và trợ cấp xuất khẩu nông sản giai đoạn 2018 – 2019 cho WTO
4337/UBND-KT 02/07/2020
Xin ý kiến về xử lý tàu cá hoạt động ngoài sơ đồ hoạt động nghề cá trên biển (lần 2)
4336/UBND-VX 02/07/2020
Gia hạn thời gian xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về phân công, phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực Y tế trên địa bàn tỉnh
4334/UBND-NC 02/07/2020
Hồ sơ phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng
4333/UBND-KT 02/07/2020
Bổ sung quy hoạch điểm đấu nối vào tuyến QL.19 của dự án Mở rộng Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe ô tô của Công ty CP Đào tạo lái xe Tây Sơn
4332/UBND-TH 02/07/2020
Báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
4331/UBND-KT 02/07/2020
Chủ trương đầu tư xây dựng công trình Đường liên xã Canh Hiệp - Canh Vinh, huyện Vân Canh
4330/UBND-VX 02/07/2020
Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 219/TB-VPCP ngày 30/6/2020
4329/UBND-NC 02/07/2020
Tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đến nay
4328/UBND-NC 02/07/2020
Báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020
4327/UBND-KT 02/07/2020
Tổ chức Đại hội Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025
4325/UBND-KT 02/07/2020
Một số vấn đề liên quan đến tiền ký quỹ phục hồi môi trường trong khai thác titan của Công ty TNHH Thương mại Ánh Vy
4324/UBND-VX 02/07/2020
Phối hợp tổ chức Giải chạy dành cho trẻ em thuộc hệ thống VnExpress Marathon Quy Nhơn 2020
4323/UBND-KT 02/07/2020
Triển khai thực hiện Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn Luật
Hiển thị trang: 8 trong tổng số 1950 trang.