Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 3377
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 596555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
68/ NQ-HĐND9 10/01/2003
Về kế hoạch sử dụng đất năm 2003
67/ NQ-HĐND9 10/01/2003
Về Chương trình kiên cố hoá trường, lớp học từ giáo dục mầm non đến giáo dục phổ thông giai đoạn 2003 - 2005 tỉnh Bình Định
66/ NQ-HĐND9 10/01/2003
Về mức thu và tỷ lệ để lại đối với các loại phí
65/ NQ-HĐND9 10/01/2003
Về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2003
64/ NQ-HĐND9 10/01/2003
Về dự toán ngân sách địa phương năm 2003
49/ NQ-HĐNQ9 20/07/2001
V/v thông qua Định hướng nội dung Hương ước, Quy ước trên địa bàn tỉnh Bình Định
48/ NQ-HĐND9 20/07/2001
V/v điều chỉnh địa giới hành chính một số xã; thành lập đơn vị hành chính mới thuộc các huyện Phù Mỹ và Vân Canh
47/ NQ-HĐND9 20/07/2001
V/v điều chỉnh mức sinh hoạt phí cho một số chức danh cán bộ xã (phường, thị trấn)
46/ NQ-HĐND9 20/07/2001
V/v xét tuyển học sinh sau khi tốt nghiệp tiểu học và phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở
45/ NQ-HĐND9 20/07/2001
Về quy hoạch mạng lưới trường chuyên nghiệp và dạy nghề tỉnh Bình Định giai đoạn 2001 - 2010
44/ NQ-HĐND9 20/07/2001
Về chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Bình Định giai đoạn 2001 - 2010
43/ NQ-HĐND9 20/07/2001
Về Chương trình xóa đói, giảm nghèo tỉnh Bình Định giai đoạn 2001 - 2005
42/ NQ-HĐND9 20/07/2001
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001 - 2005
41/ NQ-HĐND9 20/07/2001
V/v phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2000
40/ NQ-HĐND9 20/07/2001
V/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2001 và bổ sung danh mục chuẩn bị đầu tư để triển khai đầu tư
39/ NQ-HĐND9 20/07/2001
Về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ6 tháng cuối năm 2001
14 /1999 /NQ-HĐND8 16/07/1999
V/v Về tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 1999
Trang
Hiển thị trang: 13 trong tổng số 13 trang.