Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 3377
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 596555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
40/ 2008/NQ-HĐND 12/12/2008
Về biên chế sự nghiệp năm 2009 của tỉnh Bình Định
39/ 2008/NQ-HĐND 12/12/2008
Về việc thành lập Quỹ việc làm cho người tàn tật tỉnh Bình Định
38/ 2008/NQ-HĐND 12/12/2008
Về việc điều chỉnh định mức đào tạo nghề trình độ sơ cấp trên địa bàn tỉnh Bình Định
37/ 2008/NQ-HĐND 12/12/2008
Về việc ban hành mới, sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định
36/ 2008/NQ-HĐND 12/12/2008
Về việc ban hành Bảng giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Bình Định
35/ 2008/NQ-HĐND 12/12/2008
Về dự toán ngân sách năm 2009 và phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2009
34/ 2008/NQ-HĐND 12/12/2008
về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2007
33/ 2008/NQ-HĐND 12/12/2008
Về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2009
32/ 2008/NQ-HĐND 12/12/2008
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009
1/ 2008/NQ-HĐND 22/08/2008
Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008
37/ NQ-HĐND 19/12/2007
Về chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2008 của HĐND tỉnh Bình Định
36/ NQ-HĐND 19/12/2007
Về chương trình hoạt động giám sát năm 2008 của HĐND tỉnh Bình Định
34/ 2007/NQ-HĐND 19/12/2007
Về tăng cường các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh
34/ 2007/NQ-HĐND 19/12/2007
Về tăng cường các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh
33/ 2007/NQ-HĐND 19/12/2007
Về việc điều chỉnh mức phụ cấp cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và làng, thôn, khu vực
32/ 2007/NQ-HĐND 19/12/2007
Về việc quy định chế độ phụ cấp hàng tháng và trang bị phương tiện làm việc cho lực lượng Bảo vệ dân phố
31/ 2007/NQ-HĐND 19/12/2007
Về việc biên chế sự nghiệp năm 2008 của tỉnh Bình Định
30/ 2007/NQ-HĐND 19/12/2007
Về Đề án đặt tên đường thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn
30/ 2007/NQ-HĐND 19/12/2007
Về Đề án đặt tên đường thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn
29/ 2007/NQ-HĐND 19/12/2007
Về việc quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề tỉnh Bình Định đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
28/ 2007/NQ-HĐND 19/12/2007
Về việc chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực: giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, dạy nghề và lao động xã hội trên địa bàn tỉnh
27/ 2007/NQ-HĐND 19/12/2007
Về việc kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp người tàn tật tỉnh Bình Định giai đoạn 2007 - 2010
26/ 2007/NQ-HĐND 19/12/2007
Về việc điều chỉnh, bổ sung một số quy định của Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐND ngày 26/7/2006 của HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 6
25/ 2007/NQ-HĐND 19/12/2007
Về việc quy định mức chi tiếp khách trên địa bàn tỉnh
24/ 2007/NQ-HĐND 19/12/2007
Về việc bãi bỏ và sửa đổi, bổ sung một số loại phí trên địa bàn tỉnh Bình Định
23/ 2007/NQ-HĐND 19/12/2007
Về việc ban hành Bảng giá các loại đất năm 2008 trên địa bàn tỉnh Bình Định
22/ 2007/NQ-HĐND 19/12/2007
Về việc phê duyệt quyết toán ngân sách địa phương năm 2006
21/ 2007/NQ-HĐND 19/12/2007
Về việc dự toán ngân sách năm 2008 và phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2008
20/ 2007/NQ-HĐND 19/12/2007
Về việc kế hoạch đầu tư phát triển năm 2008
19/ 2007/NQ-HĐND 19/12/2007
Về việc kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008
Trang
Hiển thị trang: 6 trong tổng số 13 trang.