Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 3377
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 596555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
12/ 2007/NQ-HĐND 19/07/2007
Về việc chủ trương thực hiện trình tự các bước đưa Huyện An Nhơn lên thị xã
11/ 2007/NQ-HĐND 19/07/2007
Về việc tăng mức phụ cấp cho nhân viên y tế thôn
11/ 2007/NQ-HĐND 19/07/2007
Về việc tăng mức phụ cấp cho nhân viên y tế thôn
10/ 2007/NQ-HĐND 19/07/2007
Về việc thông qua Đề án đặt tên đường Thị trấn Tăng Bạt Hổ,Huyện Hoài Ân
10/ 2007/NQ-HĐND 19/07/2007
Về việc thông qua Đề án đặt tên đường Thị trấn Tăng Bạt Hổ,Huyện Hoài Ân
1/ 2007/NQ-HĐND 19/07/2007
Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007
1/ 2007/NQ-HĐND 19/07/2007
Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007
38/ NQ-HĐND 17/12/2006
Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2004 - 2009
38/ 2006/NQ-HĐND 17/12/2006
Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2004 - 2009
37/ NQ-HĐND 17/12/2006
Về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2004 - 2009
37/ 2006/NQ-HĐND 17/12/2006
Về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2004 - 2009
36/ NQ-HĐND 17/12/2006
Về việc cho thôi giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2004 - 2009
36/ 2006/NQ-HĐND 17/12/2006
Về việc cho thôi giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2004 - 2009
35/ 2006/NQ-HĐND 17/12/2006
Về Chương trình hoạt động giám sát năm 2007 của HĐND tỉnh Bình Định
35/ 2006/NQ-HĐND 17/12/2006
Về Chương trình hoạt động giám sát năm 2007 của HĐND tỉnh Bình Định
34/ NQ-HĐND 17/12/2006
Về Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2007 của HĐND tỉnh Bình Định
34/ 2006/NQ-HĐND 17/12/2006
Về Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2007 của HĐND tỉnh Bình Định
33/ 2006/NQ-HĐND 17/12/2006
Về việc thông qua Phương án thực hiện chính sách trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hóa phục vụ miền núi năm 2007
32/ NQ-HĐND 17/12/2006
Về việc đề nghị thành lập thị trấn An Lão thuộc huyện An Lão, tỉnh Bình Định
32/ 2006/NQ-HĐND 17/12/2006
Về việc đề nghị thành lập thị trấn An Lão thuộc huyện An Lão, tỉnh Bình Định
31/ NQ-HĐND 17/12/2006
Về việc đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính xã Ân Hảo để thành lập xã Ân Hảo Tây và xã Ân Hảo Đông thuộc huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định
31/ 2006/NQ-HĐND 17/12/2006
Về việc đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính xã Ân Hảo để thành lập xã Ân Hảo Tây và xã Ân Hảo Đông thuộc huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định
30/ NQ-HĐND 17/12/2006
Về biên chế sự nghiệp năm 2007 của tỉnh Bình Định
30/ 2006/NQ-HĐND 17/12/2006
Về biên chế sự nghiệp năm 2007 của tỉnh Bình Định
29/ 2006/NQ-HĐND 17/12/2006
Về kế hoạch phát triển xã hội hóa dạy nghề tỉnh Bình Định giai đoạn 2006 - 2010
28/ 2006/NQ-HĐND 17/12/2006
Về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006 - 2010 tỉnh Bình Định
27/ 2006/NQ-HĐND 17/12/2006
Về Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2007
26/ 2006/NQ-HĐND 17/12/2006
Về quy định tỷ lệ % để tính tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định
25/ NQ-HĐND 17/12/2006
Về việc phê duyệt quyết toán ngân sách địa phương năm 2005
24/ 2006/NQ-HĐND 17/12/2006
Về dự toán ngân sách năm 2007 và phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2007
Hiển thị trang: 8 trong tổng số 13 trang.