Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 3377
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 596555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
8/ CT-UBND 22/06/2011
Về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và kế hoạch 2011 - 2015 theo Chỉ thị số 725/CT-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ
7/ CT-UBND 10/06/2011
Về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2011
6/ CT-UBND 02/06/2011
Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước các cấp nhằm kiểm tra, đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản.
9/ CT-CTUBND 20/05/2011
Về việc tăng cường công tác quản lý và phát triển bền vững cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Bình Định
6/ CT-CTUBND 18/04/2011
Về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bình Định Về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bình Định
5/ CT-CTUBND 01/04/2011
Về việc xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân phòng và phòng cháy, chữa cháy cơ sở
2/ CT-UBND 16/03/2011
Về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông,thực hiện mục tiêu giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định
1/ 2011/CT-UBND 24/02/2011
Về việc tăng cường chỉ đạo và quản lý công tác bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Định
3/ CT-CTUBND 14/02/2011
Về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2011 - 2016
1/ CT-CTUBND 07/01/2011
Về việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011
7/ CT-UBND 16/07/2010
Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011
11/ CT-CTUBND 11/06/2010
Về tổ chức thực hiện quy định về cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.
9/ CT-CTUBND 20/05/2010
Về việc tăng cường giải quyết, xử lý các hành vi vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên
6/ CT-CTUBND 09/02/2010
chỉ thị đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh
3/ CT-UBND 01/02/2010
Về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông,thực hiện mục tiêu giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định
2/ CT-UBND 29/01/2010
V/v đề nghị gia hạn thời gian trả nợ Dự án Cấp nước 9 thị trấn Bình Định - Dự án Cấp nước đô thị Việt Nam vốn WB
5/ CT-CTUBND 21/01/2010
Về một số vấn đề cấp bách cần thực hiện trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức và công dân
1/ CT-UBND 14/01/2010
Về việc tăng cường thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bình Định
2/ CT-CTUBND 13/01/2010
Về việc tăng cường công tác thi đua khen thưởng năm 2010
12/ CT-UBND 23/12/2009
Về việc tăng cường công tác quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh Bình Định
7/ CT-CTUBND 12/10/2009
Về việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ nghỉ hưu và thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức
11/ CT-UBND 08/10/2009
Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh
1/ 2009/CT-UBND 14/09/2009
Tăng cường các biện pháp phối hợp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Bình Định trong tình hình hiện nay
10/ CT-UBND 07/09/2009
Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực xuất bản-in-phát hành xuất bản phẩm
9/ CT-UBND 14/08/2009
Về việc phát động phong trào thi đua “Cả nước hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội” và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 2 năm 2009 - 2010
8/ CT-UBND 08/07/2009
CHỈ THỊ Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách địa phương năm 2010
7/ CT-UBND 14/05/2009
Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Hữu Lộc tại cuộc họp kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn
4/ CT-UBND 10/04/2009
Về việc triển khai Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định
1/ CT-CTUBND 04/02/2009
Về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009
1/ 2008/CT-UBND 25/12/2008
V/v tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông vận tải giai đoạn 2008 - 2012 trên địa bàn tỉnh Bình Định
Hiển thị trang: 5 trong tổng số 11 trang.