Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 3377
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 596555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
113/BC-UBND 30/06/2020
Về việc kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.
112/BC-UBND 30/06/2020
Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2016 - 2020
111/BC-UBND 30/06/2020
Tình hình thực hiện công tác thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp quý II/2020
110/BC-UBND 30/06/2020
Kết quả thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 14/112013 của Thủ tướng Chính phủ
109/BC-UBND 30/06/2020
Tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2020
108/BC-UBND 30/06/2020
Kết quả thực hiện Quyết định số 985a/QĐ-TTg ngày 01/06/2016 của Thủ tướng Chính Phủ
107/BC-UBND 29/06/2020
Tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm, Phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020 (Báo cáo phục vụ kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh)
106/BC-UBND 29/06/2020
Tình hình triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 năm 2020
105/BC-UBND 26/06/2020
Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong Quý II năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định
104/BC-UBND 25/06/2020
Sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2020
103/BC-UBND 25/06/2020
Tình hình thực hiện quy định của pháp luật về giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Định
102/BC-UBND 24/06/2020
Công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 (Báo cáo phục vụ kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XII)
101/BC-UBND 24/06/2020
Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 (báo cáo phục vụ kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XII)
100/BC-UBND 24/06/2020
Tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư vào ngành nông nghiệp, nông thôn tỉnh Bình Định
99/BC-UBND 23/06/2020
Báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri Đề án thành lập thị trấn Cát Tiến thuộc huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
98/BC-UBND 23/06/2020
Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định
97/BC-UBND 22/06/2020
Về kế hoạch biên chế công chức và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021
96/BC-UBND 19/06/2020
Kết quả công tác cải cách tư pháp 06 tháng đầu và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020
95/BC-UBND 18/06/2020
Công tác đối ngoại 06 tháng đầu năm 2020
93/BC-UBND 11/06/2020
Thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 trong 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định
92/BC-UBND 08/06/2020
Kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa đến năm 2020 của tỉnh Bình Định
91/BC-UBND 05/06/2020
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2020
90/BC-UBND 03/06/2020
Tình hình thực hiện triển khai thực hiện Đề án “Phát triển nghề Luật sư hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh
89/BC-UBND 03/06/2020
Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ "Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới" trên địa bàn tỉnh
88/BC-UBND 02/06/2020
Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP, kinh tế - xã hội tháng 5 và 05 tháng đầu năm 2020
87/BC-UBND 01/06/2020
Công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ trên địa bàn tỉnh
86/BC-UBND 01/06/2020
Tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020
85/BC-UBND 29/05/2020
Kết quả cải cách thủ tục hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/3/2020
84/BC-UBND 29/05/2020
Tình hình thực hiện Công điện số 01/CĐ-BKHĐT ngày 03/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (kỳ báo cáo 30.5.2020).
83/BC-UBND 28/05/2020
Báo cáo tình hình thực hiện các dự án ODA giai đoạn 2016-2020 và định hướng thu hút nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ giai đoạn 2021-2025
Trang
Hiển thị trang: 1 trong tổng số 25 trang.