Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 3377
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 596555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
177/BC-UBND 21/09/2020
Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020 (từ ngày 16/12/2019 đến ngày 15/9/2020)
176/BC-UBND 18/09/2020
Kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định
175/BC-UBND 18/09/2020
Tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội 08 tháng đầu năm 2020; công tác triển khai thực hiện các dự án Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định và tuyến Đường trục Khu kinh tế nối dài
174/BC-UBND 16/09/2020
Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020 (Từ ngày 16/8/2019 đến 15/8/2020)
173/BC-UBND 15/09/2020
Công tác cải cách hành chính tỉnh Bình Định Quý III năm 2020
172/BC-UBND 15/09/2020
Tổng kết 03 năm thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020
171/BC-UBND 10/09/2020
Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định
170/BC-UBND 09/09/2020
Sơ kết 07 năm thực hiện Luật Xuất bản năm 2012
169/BC-UBND 07/09/2020
Tổng kết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020; quan điểm, mục tiêu và đề xuất chính sách, giải pháp thực hiện giai đoạn 2021-2025
168/BC-UBND 07/09/2020
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 06/12/2019 của Quốc hội
167/BC-UBND 04/09/2020
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2020
166/BC-UBND 03/09/2020
Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội về đẩy mạnh mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định
165/BC-UBND 01/09/2020
Kết quả 05 năm thực hiện Kế hoạch hành động phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn trên địa bàn tỉnh Bình Định
164/BC-UBND 01/09/2020
Rà soát, cập nhật tình hình kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm và dự kiến cả năm 2020
163/BC-UBND 01/09/2020
Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ, kinh tế - xã hội của tỉnh tháng 8 và 8 tháng năm 2020
162/BC-UBND 31/08/2020
Rà soát, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 lĩnh vực bố trí dân cư và dự án thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Bình Định
161/BC-UBND 31/08/2020
Tình hình thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ đến năm 2020 theo Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Định
160/BC-UBND 31/08/2020
Tình hình triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Bình Định
159/BC-UBND 31/08/2020
Tình hình và kết quả thực hiện Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất
158/BC-UBND 31/08/2020
Tình hình giải quyết phản ánh, kiến nghị và bảo vệ người phản ánh, kiến nghị về tham nhũng, tiêu cực (Giai đoạn từ 01/01/2015 đến 31/12/2019)
157/BC-UBND 28/08/2020
Tổng kết 10 năm công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn theo Đề án 1956 và định hướng xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định
156/BC-UBND 21/08/2020
Báo cáo Kết quả hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định
155/BC-UBND 17/08/2020
Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
154/BC-UBND 17/08/2020
Tổng kết 10 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp
153/BC-UBND 17/08/2020
Báo cáo kết quả giám sát tài chính 06 tháng đầu năm 2020 của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trên địa bàn tỉnh
152/BC-UBND 17/08/2020
Tổng kết 05 năm thi hành Luật Công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Định
151/BC-UBND 14/08/2020
Kế hoạch số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm học 2020 - 2021 của tỉnh Bình Định
150/BC-UBND 13/08/2020
Tình hình thi hành pháp luật về thanh tra năm 2020
149/BC-UBND 12/08/2020
Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Danh mục dự án quốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài đến năm 2020
148/BC-UBND 12/08/2020
Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020 (Từ ngày 01/8/2019 đến 31/7/2020)
Trang
Hiển thị trang: 1 trong tổng số 27 trang.