Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 3377
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 596555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
78/BC-UBND 21/05/2020
Kết quả thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Định
77/BC-UBND 20/05/2020
Kết quả tự kiểm tra văn bản liên quan đến lĩnh vực giá đang còn hiệu lực đến hết năm 2019 của HĐND, UBND tỉnh Bình Định
76/BC-UBND 20/05/2020
Kết quả thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM)- Dự án thành phần tỉnh Bình Định
74/BC-UBND 19/05/2020
Kết quả tổng hợp những vướng mắc, hạn chế trong thực tiễn thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định
73/BC-UBND 19/05/2020
Đánh giá tình hình triển khai Thông tư số 03/2018/TT-BTP
72/BC-UBND 18/05/2020
Tình hình thực hiện Công điện số 01/CĐ-BKHĐT ngày 03/4/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
71/BC-UBND 15/05/2020
Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh
70/BC-UBND 14/05/2020
Sơ kết 03 năm triển khai, thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Định
69/BC-UBND 13/05/2020
Giải trình và kiến nghị hướng xử lý nội dung trái pháp luật theo Kết luận kiểm tra số 11/KL-KTrVB ngày 09/01/2020 của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp đối với Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh Bình Định
68/BC-UBND 08/05/2020
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2020
67/BC-UBND 06/05/2020
Kết quả rà soát xã, thôn hoàn thành mục tiêu chương trình 135 năm 2019
65/BC-UBND 29/04/2020
Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ, kinh tế - xã hội tháng 4 và 04 tháng đầu năm 2020
64/BC-UBND 28/04/2020
Kết quả phân định các xã, thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025
63/BC-UBND 27/04/2020
Đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung; kiến nghị chính sách, cơ chế hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025
62/BC-UBND 27/04/2020
Tình hình, kết quả thực hiện công tác cổ phần hóa DNNN, thoái vốn nhà nước và sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh Bình Định quản lý
61/BC-UBND 27/04/2020
Tình hình, kết quả triển khai nhiệm vụ tại Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 60/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp
60/BC-UBND 27/04/2020
Tổng kết Kết quả thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý trong các chương trình giảm nghèo
59/BC-UBND 24/04/2020
Kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về thú y trên địa bàn tỉnh Bình Định từ năm 2016 đến nay
58/BC-UBND 24/04/2020
Đánh giá tổng hợp tình hình thực hiện Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định
57/BC-UBND 23/04/2020
Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XII
56/BC-UBND 23/04/2020
Sơ kết đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển kinh tế thủy sản bền vững giai đoạn 2016 - 2020
55/BC-UBND 20/04/2020
Tổng kết Đề án Tăng cường quản lý nhà nước ngành thú y giai đoạn 2012-2020 và đề xuất nội dung Đề án 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định
54/BC-UBND 20/04/2020
Tiếp thu, giải trình ý kiến của Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đối với Đề án thành lập thị xã Hoài Nhơn và các phường thuộc thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
53/BC-UBND 17/04/2020
Tình hình thực hiện Chương trình khuyến công đến năm 2020 theo Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ
52/BC-UBND 17/04/2020
Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 và đề xuất các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Bình Định
51/BC-UBND 17/04/2020
Tổng kết các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình giảm nghèo
50/BC-UBND 13/04/2020
Tình hình triển khai thực hiện Chương trình phát triển miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015-2020
49/BC-UBND 09/04/2020
Đánh giá tình hình thi hành Luật đất đai 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Định và đề xuất nội dung sửa đổi Luật Đất đai
48/BC-UBND 09/04/2020
Tình hình thực hiện công tác thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh Bình Định quản lý quý I năm 2020
47/BC-UBND 08/04/2020
Đánh giá tình hình thực hiện chính sách pháp luật về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh.
Trang
Hiển thị trang: 3 trong tổng số 26 trang.