Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 3377
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 596555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
46/BC-UBND 07/04/2020
Kết quả bổ nhiệm ngạch Thanh tra viên chính
45/BC-UBND 07/04/2020
Tình hình kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020
43/BC-UBND 01/04/2020
Báo cáo tổng kết, đánh giá thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020 và đề xuất cho giai đoạn 2021 - 2025
42/BC-UBND 01/04/2020
Tình hình thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2019
41/BC-UBND 01/04/2020
Kết quả rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Kiểm tra trong năm 2019
40/BC-UBND 01/04/2020
Kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định
39/BC-UBND 31/03/2020
Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và kinh tế - xã hội quý I năm 2020
38/BC-UBND 30/03/2020
Tình hình thực hiện công khai quyết toán NSNN năm 2018
37/BC-UBND 26/03/2020
Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định
36/BC-UBND 25/03/2020
Kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của tỉnh Bình Định trong quý I năm 2020
35/BC-UBND 24/03/2020
Báo cáo tình hình kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước
34/BC-UBND 23/03/2020
Kết quả thực hiện Chương trình tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
33/BC-UBND 16/03/2020
Kết quả việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 trong Quý I năm 2020
32/BC-UBND 13/03/2020
Báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC Quý I năm 2020
31/BC-UBND 12/03/2020
Tình hình quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập năm 2019
30/BC-UBND 09/03/2020
Tổng hợp ý kiến của cử tri, Hội đồng nhân dân các cấp về Đề án thành lập thị xã Hoài Nhơn và các phường thuộc thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
29/BC-UBND 09/03/2020
Đánh giá tác động của việc thành lập thị xã Hoài Nhơn và các phường thuộc thị xã Hoài Nhơn
28/BC-UBND 06/03/2020
Sơ kết 5 năm (2015 - 2020) tình hình thực hiện Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Định
27/BC-UBND 05/03/2020
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2020
26/BC-UBND 03/03/2020
Báo cáo tình hình kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước
25/BC-UBND 03/03/2020
Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình KTXH tháng 02 và 2 tháng đầu năm 2020.
24/BC-UBND 02/03/2020
Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ theo các Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ đối với các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2019
23/BC-UBND 27/02/2020
Tình hình và kết quả triển khai thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 và giải pháp thực hiện năm 2020
22/BC-UBND 27/02/2020
Báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập thị xã Hoài Nhơn và các phường thuộc thị xã Hoài Nhơn
21/BC-UBND 26/02/2020
Kết quả thực hiện các nội dung nhiệm vụ liên quan đến công tác triển khai Cổng dịch vụ công quốc gia
19/BC-UBND 20/02/2020
Tình hình kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025
18/BC-UBND 20/02/2020
Tổng kết việc thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ
16/BC-UBND 17/02/2020
Kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 2089/KL-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ
15/BC-UBND 17/02/2020
Công tác kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2019
14/BC-UBND 10/02/2020
Tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020 đến năm 2019; dự toán 2020 của tỉnh Bình Định
Trang
Hiển thị trang: 4 trong tổng số 26 trang.