Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 3377
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 596555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
249/BC-UBND 25/12/2019
Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XII
248/BC-UBND 24/12/2019
Kết quả thực hiện công tác dân tộc năm 2019
246/BC-UBND 19/12/2019
Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2019
245/BC-UBND 19/12/2019
Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP, Chỉ thị số 09/CT-TTg và tình hình kinh tế xã hội tháng 12 và cả năm 2019
244/BC-UBND 19/12/2019
Kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong quý IV và năm 2019
243/BC-UBND 19/12/2019
Tình hình sử dụng kinh phí thực hiện hỗ trợ phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bình Định
242/BC-UBND 18/12/2019
Đánh giá tác động của việc thành lập thị xã Hoài Nhơn và các phường thuộc thị xã Hoài Nhơn
241/BC-UBND 12/12/2019
Về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định
240/BC-UBND 10/12/2019
Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
239/BC-UBND 10/12/2019
Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh
238/BC-UBND 10/12/2019
Báo cáo kết quả công tác bồi thường nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh
237/BC-UBND 09/12/2019
Tình hình và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019
236/BC-UBND 05/12/2019
Tài chính nhà nước tỉnh Bình Định năm 2018 (Báo cáo phục vụ kỳ họp lần thứ 11, HĐND tỉnh Khóa XII)
235/BC-UBND 05/12/2019
Kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020
234/BC-UBND 05/12/2019
Tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019 và Phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2020 (Báo cáo phục vụ kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XII)
233/BC-UBND 03/12/2019
Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong năm 2018 (Báo cáo phục vụ kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XII)
232/BC-UBND 03/12/2019
Sơ kết Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp (Từ ngày 17/5/2017 đến 30/11/2019)
230/BC-UBND 02/12/2019
Kết quả công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2019 và nhiệm vụ công tác năm 2020
229/BC-UBND 25/11/2019
Kết quả hoạt động đối ngoại năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của địa phương
228/BC-UBND 25/11/2019
Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
227/BC-UBND 22/11/2019
Tổng kết công tác Tư pháp năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác trong năm 2020
226/BC-UBND 22/11/2019
Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 24/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ (Từ 15/10/2017 đến 14/14/2019)
225/BC-UBND 21/11/2019
Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
224/BC-UBND 21/11/2019
Kết quả công tác thanh tra năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
223/BC-UBND 21/11/2019
Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2020
221/BC-UBND 20/11/2019
Thực hiện chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số theo Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ
220/BC-UBND 19/11/2019
Tình hình và kết quả triển khai thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định
218/BC-UBND 18/11/2019
Kết quả thực hiện kiến nghị qua giám sát của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh trong năm 2018
217/BC-UBND 15/11/2019
Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020
216/BC-UBND 15/11/2019
Giải trình và cam kết khắc phục các nội dung lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Quy Nhơn
Trang
Hiển thị trang: 5 trong tổng số 25 trang.