Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 3377
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 596555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
202/BC-UBND 23/10/2019
Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh
200/BC-UBND 18/10/2019
Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XII
199/BC-UBND 10/10/2019
Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2019
209/TB-UBND 06/09/2019
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp giải quyết các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án Đường nối từ đường trục Khu kinh tế đến Khu tâm linh chùa Linh Phong
170/BC-UBND 06/09/2019
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2019
206/TB-UBND 05/09/2019
Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp nghe báo cáo công tác giải tỏa di dời một số hộ dân nằm ngoài dự án Khu du lịch sinh thái và biệt thự đầm Thị Nại thuộc phạm vi hành lang tiêu thoát lũ sông Hà Thanh
207/TB-UBND 04/09/2019
Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp nghe Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo Đề án: Đầu tư tăng cường tiềm lực cho Trung tâm Thông tin - Ứng dụng Khoa học và Công nghệ Bình Định, giai đoạn 2019 - 2025
159/BC-UBND 20/08/2019
Kết quả thực hiện chính sách pháp luật về công tác phát triển giáo dục và đào tạo vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh
158/BC-UBND 20/08/2019
Theo dõi thi hành pháp luật theo chuyên đề về nguy cơ tham nhũng, lợi ích nhóm trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đánh giá và đề xuất hoàn thiện pháp luật về xử lý đối với hành vi nhũng nhiễu
153/BC-UBND 07/08/2019
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2019
148/BC-UBND 31/07/2019
Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và 07 tháng đầu năm 2019
127/BC-UBND 09/07/2019
Hiện trạng công tác bảo vệ môi trường làng nghề trong giai đoạn 2016-2018 của tỉnh Bình Định
118/BC-UBND 28/06/2019
Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình KTXH tháng 6 năm 2019
111/BC-UBND 24/06/2019
Báo cáo Sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2019
107/BC-UBND 20/06/2019
Đánh giá thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2018 trên địa bàn tỉnh
95/BC-UBND 05/06/2019
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2019
94/BC-UBND 05/06/2019
Báo cáo Sơ kết thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2014
91/BC-UBND 03/06/2019
Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2019
79/BC-UBND 14/05/2019
Kết quả thực hiện công tác thi hành án hành chính 06 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định
1592/QĐ-UBND 14/05/2019
Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ điều chỉnh, bổ sung (Đợt 07) - lần 2 để giải phóng mặt bằng xây dựng dự án Hồ chứa nước Đồng Mít
77/BC-UBND 10/05/2019
Kết quả rà soát xã, thôn hoàn thành mục tiêu chương trình 135 năm 2018 trên đia bàn tỉnh
76/BC-UBND 07/05/2019
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2019
67/BC-UBND 02/05/2019
Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế xã hội tháng 04 và 04 tháng đầu năm 2019
66/BC-UBND 26/04/2019
Đánh giá tình hình thực hiện và chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên đia bàn tỉnh
65/BC-UBND 26/04/2019
Việc sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo
61/BC-UBND 19/04/2019
Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 53-KL/TW ngày 05/8/2009 của Bộ Chính trị về Đề án An ninh lương thực quốc giá đến năm 2020
59/BC-UBND 19/04/2019
Kết quả đầ tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2018; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2021 2030
57/BC-UBND 17/04/2019
Đánh giá tổng kết thi hành Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp (Luật số 69/2014/QH13)
53/BC-UBND 11/04/2019
Kết quả sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/2/2014 của Bộ Chính Trị và Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 27/12/2014 của Chính phủ
52/BC-UBND 08/04/2019
Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Định
Trang
Hiển thị trang: 7 trong tổng số 26 trang.