Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 3377
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 596555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
50/BC-UBND 04/04/2019
Công tác bảo vệ môi trường năm 2018 tỉnh Bình Định
49/BC-UBND 04/04/2019
Tình hình thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực ứng phó với sự cố tràn dầu trên biển
46/BC-UBND 29/03/2019
Tình hình thực hiện công tác thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh Bình Định quản lý quý I năm 2019
42/BC-UBND 27/03/2019
Công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Định
40/BC-UBND 26/03/2019
[40/BC-UBND - 26/03/2019] Kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của tỉnh Bình Định trong Quý I năm 2019
37/BC-UBND 14/03/2019
Sơ kết thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/CP của Chính phủ
34/BC-UBND 08/03/2019
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2019
33/BC-UBND 08/03/2019
Kết quả thực hiện tinh giản biên chế năm 2018 của tỉnh Bình Định
35/TB-UBND 05/03/2019
Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp giải quyết vướng mắc trong công tác giải tỏa, di dời một số hộ dân phía Bắc đường Ngô Gia Tự, thành phố Quy Nhơn
29/BC-UBND 05/03/2019
Báo cáo đánh giá bổ sung về kết quả thực hiện kinh tế - xã hội năm 2018 và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2019
28/BC-UBND 05/03/2019
Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2019
27/BC-UBND 01/03/2019
Thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiếu số, miền núi trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2012-2018
26/BC-UBND 28/02/2019
Kết quả hoàn thành Dự án xác định ranh giới, cắm mốc ranh giới, đo đạc lập bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ
25/BC-UBND 28/02/2019
Tình hình thực hiện năm 2018 của Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 -2020
22/BC-UBND 26/02/2019
Tình hình và kết quả triển khai thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 và giải pháp thực hiện năm 2019
20/BC-UBND 19/02/2019
Thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn năm 2013-2018
13/BC-UBND 31/01/2019
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2019
11/BC-UBND 30/01/2019
Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018
10/BC-UBND 29/01/2019
Tình hình thực hiện giao ước thi đua năm 2018, nhiệm vụ năm 2019
09/BC-UBND 29/01/2019
Công tác xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và đề xuất kế hoạch triển khai trong giai đoạn 2019-2020
08/BC-UBND 28/01/2019
Kết quả thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của tỉnh Bình Định
06/BC-UBND 21/01/2019
Kết quả thực hiện Nghị Quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ và Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
238/BC-UBND 26/12/2018
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định
235/BC-UBND 19/12/2018
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 và cả năm 2018
231/BC-UBND 17/12/2018
Kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm Quý IV và cả năm 2018
200/BC-UBND 09/11/2018
Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
199/BC-UBND 08/11/2018
Tình hình và kết quả kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định
186/BC-UBND 18/10/2018
Tình hình thực hiện Đề án bảo vệ và phát triển rừng bảo vệ ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015-2020
185/BC-UBND 15/10/2018
Kết quả 9 năm thực hiện đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn theo QĐ 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng chính phủ
172/BC-UBND 01/10/2018
Tình hình thực hiện chiến lược công tác bảo tồn đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Trang
Hiển thị trang: 8 trong tổng số 26 trang.