Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 3377
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 596555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
52/ 2005/NQ-HĐND 15/12/2005
Về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2006
51/ NQ-HĐND 15/12/2005
Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2004
50/ 2005/NQ-HĐND 15/12/2005
Về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2006
49/ 2005/NQ-HĐND 15/12/2005
Về nhiệm vụ năm 2006
48/ 2005/NQ-HĐND 15/12/2005
Về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2006 – 2010 của tỉnh Bình Định
47/ NQ-HĐND 20/07/2005
Về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng ban Ban Pháp chế của HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2004 - 2009
46/ NQ-HĐND 20/07/2005
Về việc cho ông Hoàng Đồng thôi giữ chức Trưởng ban Ban Pháp chế của HĐND tỉnh để nhận nhiệm vụ khá
45/ 2005/NQ-HĐND 20/07/2005
Về chế độ phụ cấp đối với Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ xã, phường, thị trấn
44/ NQ-HĐND 20/07/2005
Về việc thành lập Phòng Công thương thuộc UBND huyện Hoài Nhơn
43/ 2005/NQ-HĐND 20/07/2005
Về việc bổ sung biên chế sự nghiệp năm 2005
42/ 2005/NQ-HĐND 20/07/2005
Về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã và thành lập đơn vị hành chính mới thuộc các huyện Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Tuy Phước và TP. Quy Nhơn
41/ 2005/NQ-HĐND 20/07/2005
Về việc thông qua các Phương án xây dựng các tuyến đường Nguyễn Tất Thành (nối dài), đường Suối Trầu (đoạn từ Cầu Long Vân đến ngã tư Quốc lộ 1A đi Long Mỹ) và đường Gò Găng - Cát Tiến
40/ 2005/NQ-HĐND 20/07/2005
Về việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bình Định đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
39/ 2005/NQ-HĐND 20/07/2005
Về việc thông qua Đồ án Quy hoạch chi tiết Khu Công nghiệp Nhơn Hoà (An Nhơn)
38/ 2005/NQ-HĐND 20/07/2005
Về thông qua Phương án phân bổ chi tiết vốn năm 2005 thực hiện Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ
37/ 2005/NQ-HĐND 20/07/2005
Về thông qua Phương án thực hiện chính sách trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hoá phục vụ miền núi năm 2005
36/ 2005/NQ-HĐND 20/07/2005
Về danh mục các công trình chuẩn bị đầu tư cho kế hoạch năm 2006
35/ 2005/NQ-HĐND 20/07/2005
Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2005; danh mục công trình bức xúc cần khởi công mới năm 2005
34/ 2005/NQ-HĐND 20/07/2005
Về việc điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 21/2004/NQ-HĐND10 ngày 16/12/2004 của HĐND tỉnh về việc ban hành bổ sung, sửa đổi và bãi bỏ một số loại phí
33/ 2005/NQ-HĐND 20/07/2005
Về ban hành bổ sung, sửa đổi và bãi bỏ một số loại phí
32/ 2005/NQ-HĐND 20/07/2005
Về chế độ chi công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bình Định
31/ 2005/NQ-HĐND 20/07/2005
Phụ lục về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh bình định (Kèm theo Nghị quyết số 31/2005/NQ-HĐND ngày 20/7/2005 của HĐND tỉnh
30/ 2005/NQ-HĐND 20/07/2005
Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2005
29/ NQ-HĐND10 16/12/2004
Về Chương trình hoạt động của HĐND tỉnh năm 2005
28/ NQ-HĐND10 16/12/2004
Về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2005
27/ NQ-HĐND10 16/12/2004
Về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thành phố thuộc tỉnh.
26/ NQ-HĐND10 16/12/2004
Về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh
25/ NQ-HĐND10 16/12/2004
Biên chế hành chính sự nghiệp năm 2005
24/ NQ-HĐND10 16/12/2004
Về Quy định tạm thời một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ các hoạt động của HĐND tỉnh Bình Định khoá X, nhiệm kỳ 2004 - 2009.
23/ NQ-HĐND10 16/12/2004
Về Bổ sung nội dung dân số-kế hoạch hoá gia đình vào Hương ước, Quy ước và tiếp tục xây dựng, đẩy mạnh việc thực hiện Hương ước, Quy ước trong năm 2005 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Bình Định
Trang
Hiển thị trang: 10 trong tổng số 12 trang.