Phân loại Phân loại
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang Online: 3377
  • Truy cập hôm nay: 6224
  • Tổng truy cập: 596555
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
Số hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành
Người ký Ban hành từ Loại văn bản
đến ngày
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
21/ NQ-HĐND10 16/12/2004
Về việc ban hành, bổ sung, sửa đổi và bãi bỏ một số loại phí
19/ NQ-HĐND9 16/12/2004
Về dự toán ngân sách địa phương năm 2005 và phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2005.
18/ NQ-HĐND10 16/12/2004
Về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2005
18/ NQ-HĐND10 16/12/2004
Về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2005
17/ NQ-HĐND10 16/12/2004
Về nhiệm vụ năm 2005
9/ NQ-HĐND10 16/07/2004
Về việc ban hành bổ sung một số loại phí
8/ NQ-HĐND10 16/07/2004
Về Danh mục công trình xây dựng cơ bản điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2004
7/ NQ-HĐND10 16/07/2004
Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2004
16/ NQ-HĐND10 16/07/2004
Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Hội thẩm nhân dân Toà án nhân dân tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2004 - 2009
15/ NQ-HĐND10 16/07/2004
Ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Bình Định khoá x, nhiệm kỳ 2004 - 2009
14/ NQ-HĐND10 16/07/2004
Về việc Quy định thời hạn gửi báo cáo dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách, báo cáo quyết toán ngân sách địa phương của UBND các cấp đến HĐND cùng cấp và thời hạn HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Định phê chuẩn quyết toán ngân sách
13/ NQ-HĐND10 16/07/2004
Về việc sử dụng nguồn thu vượt vốn cấp quyền sử dụng đất năm 2004 và phân kỳ bố trí vốn cho cụm công nghiệp Nhơn Bình
12/ NQ-HĐND10 16/07/2004
Về việc thông qua Đề án nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định đạt chuẩn Bệnh viện Đa khoa hạng I vào năm 2009
11/ NQ-HĐND10 16/07/2004
Về việc thông qua Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển, đầu tư khu kinh tế Nhơn Hội tỉnh Bình Định
10/ NQ-HĐND10 16/07/2004
Về việc thông qua Quy hoạch khu công nghiệp Long Mỹ, tỉnh Bình Định
6/ NQ-HĐND10 18/05/2004
Về việc xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân Toà án nhân dân tỉnh Bình Định khoá X, nhiệm kỳ 2004 - 2009
5/ NQ-HĐND10 18/05/2004
Về việc Xác nhận kết quả bầu thư ký các kỳ họp HĐND tỉnh Bình Định khóa X, nhiệm kỳ 2004 - 2009
4/ NQ-HĐND10 18/05/2004
Về việc Xác nhận kết quả bầu cử các thành viên các Ban HĐND tỉnh Bình Định khóa X, nhiệm kỳ 2004 - 2009
3/ NQ-HĐND10 18/05/2004
Về việc Xác nhận kết quả bầu cử các thành viên UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2004 - 2009
2/ NQ-HĐND10 18/05/2004
Về việc xác nhận kết quả bầu thành viên thường trực HĐND tỉnh Bình Định khóa X, nhiệm kỳ 2004 - 2009
1/ NQ-HĐND10 18/05/2004
V/v Xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh Bình Định khóa X, nhiệm kỳ 2004-2009
75/ NQ-HĐND9 10/01/2003
Về chương trình hoạt động của HĐND tỉnh năm 2003
74/ NQ-HĐND9 10/01/2003
Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ1999 -2004
73/ NQ-HĐND9 10/01/2003
Về việc cho thôi giữ chức vụ Uỷ viên UBND tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ1999 -2004
72/ NQ-HĐND9 10/01/2003
Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ1999 -2004
71/ NQ-HĐND9 10/01/2003
Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ1999 -2004
70/ NQ-HĐND9 10/01/2003
Về khen thưởng thành tích xuất sắc hoạt động HĐND tỉnh năm 2002
69/ NQ-HĐND9 10/01/2003
V/v chủ trương hỗ trợ lãi suất đầu tư
68/ NQ-HĐND9 10/01/2003
Về kế hoạch sử dụng đất năm 2003
67/ NQ-HĐND9 10/01/2003
Về Chương trình kiên cố hoá trường, lớp học từ giáo dục mầm non đến giáo dục phổ thông giai đoạn 2003 - 2005 tỉnh Bình Định
Trang
Hiển thị trang: 11 trong tổng số 12 trang.